[1]
В. Гнатюк, «Загальна теорія міграції крізь призму міждисциплінарних досліджень», ПД, вип. 2 (4)., с. 63–84, Груд 2022.