Дворівнева пропорційна виборча система в Україні: крос-регіональний аналіз першої апробації

Автор(и)

Ключові слова:

виборчі системи, виборчі списки, Виборчий кодекс України, пропорційна виборча система, „гнучкі” списки, преференційне голосування, недійсні бюлетені

Анотація

У статті досліджуються деякі ефекти від першої апробації дворівневої пропорційної системи з „гнучкими” списками на місцевих виборах в Україні 2020 року. В компаративно-регіональному розрізі аналізується вплив нової системи на збільшення кількості недійсних бюлетенів та розраховується відсоток виборців, які скористалися правом преференційного голосу за конкретного кандидата з окружного списку обраної партії. Сформульовано гіпотези щодо регіональних відмінностей стосовно цих кількісних параметрів: зокрема, на частку недійсних бюлетенів може впливати етнолінгвістичний та урбаністичний фактори. Виявлено, що близько 80% виборців, які взяли участь у голосуванні восени 2020 року, скористалися правом преференційного голосу, вписавши номер конкретного кандидата до бюлетеня – цей несподівано високий показник вписано в контекст інших національних кейсів, де застосовувалися пропорційні системи з „гнучкими” чи чистими „відкритими” списками.

Особлива увага фокусується на питанні співвідношення двох рівнів електоральної системи – єдиних „закритих” та окружних „гнучких” списків і, відповідно, балансі впливу виборців та партійних керівництв на проходження кандидатів до місцевих рад. Це співвідношення обраховано для усіх обласних рад, а на матеріалі Харківської та Львівської обласної ради визначено емпіричну ймовірність зміни черговості кандидатів в окружних партійних списках під впливом голосування виборців. Хоча прихильники та лобісти запровадження нової електоральної системи в Україні називали її моделлю з „відкритими” списками, у статті визначаються два ключові інституційні механізми суттєвого применшення ролі преференційного голосування у підсумковому визначенні кандидатів, які здобули мандати. Аргументовано, чому за результатами персонального розподілу мандатів між кандидатами у партійних списках ця модель „гнучких” списків була ближчою до полюса „закритих”, ніж „відкритих” списків.

Посилання

Пропорційні виборчі системи: розподіл мандатів у середині партійних списків / доповідь європейської комісії „За демократію через право” (Венеційська комісія). URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Venice.pdf (дата звернення 12.10.2021).

Виборчий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20# (дата звернення 12.10.2021).

Party List Proportional Representation / Electoral Reform Society. URL: https://www.electoral-reform.org.uk/voting-systems/types-of-voting-system/party-list-pr/ (дата звернення 12.10.2021).

Däubler Thomas. Do more flexible lists increase the take-up of preference voting? Electoral Studies. 2020. Volume № 68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102232

Folke Olle, Persson Torsten, Ricne Johanna. The Primary Effect: Preference Votes and Political Promotions. American Political Science Review. 2016. № 110 (3). Р. 559–578.

Нормативно-правове забезпечення та управління виборчим процесом – оцінка ефективності та рекомендації (за підсумками виборчої кампанії–2020) / І. А. Павленко та ін. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/vyborchyi-process.pdf (дата звернення 12.10.2021).

Стаднік Є. Виборча реформа триває: план на 2021 рік. 2021. 20 січня. URL: https://cedem.org.ua/analytics/vyborcha-reforma-plan-na-2021/ (дата звернення 12.10.2021).

Виборчий кодекс: що потрібно змінити / рух „Чесно”. URL: https://projects.lb.ua/vyborchyi-kodeks (дата звернення 12.10.2021).

Остаточний звіт за результатами спостереження Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах–2020. URL: https://www.oporaua.org/report/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/zvit-mistsevi-vybory_2020 (дата звернення 12.10.2021).

Випробування Виборчим Кодексом: аналіз результатів місцевих виборів у Харківському регіоні / Аналітичний Центр „Обсерваторія демократії”. URL: http://od.org.ua/uk/дослідження-випробування-виборчим (дата звернення 12.10.2021).

Фісун О., Авксентьєв А. Як спрацювала пропорційна система „відкритих списків” на місцевих виборах 2020 р. в Харківській області? Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”. 2020. № 38. С. 139–147.

Кількість недійсних бюлетенів на голосуванні 25 жовтня сягатиме десятків відсотків – КВУ. 2020. 15 жовтня. URL: https://www.unian.ua/elections/kilkist-nediysnih-byuleteniv-na-golosuvanni-25-zhovtnya-syagatime-desyatkiv-vidsotkiv-kvu-11181983.html (дата звернення 12.10.2021).

Wall Allan. Open List Proportional System: The Good, the Bad and the Ugly. International IDEA. May 2021. DOI: https://doi.org/10.31752/idea.2021.55

Górecki Maclej, Pierzgalski Michal, Stępień Pawel. Ballot Paper Design and Vote Spoiling at Polish Local Elections of 2014: Establishing a Causal Link. East European Politics and Society and Culture. 2019. № 34 (3). Р. 611–636.

Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania w wyborach do sejmików województw 2014 / Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrzyk, Jarosław Zbieranek. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2016. 170 s.

Офіційний вебсайт Центральної виборчої комісії України. URL: https://cvk.gov.ua/vibory_category/mistsevi-vibori.html (дата звернення 12.10.2021).

Довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян України (липень – серпень 2021 року). 2021. 10 серпня. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy (дата звернення 12.10.2021).

Thijssen Peter, Wauters Bram, van Erkel Patrick. Preferential voting in local versus national elections: the role of proximity revisited. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/322759407_Preferential_voting_in_local_versus_national_elections_the_role_of_proximity_revisited (дата звернення 12.10.2021).

Official Website of The Central Electoral Comission of The Republic of Lithuania. URL: https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_en/rezultatai_daugiamand_apygardose/rezultatai_daugiamand_apygardose1turas.html (дата звернення 12.10.2021).

Бойко Н. Наскільки відкритими виявилися „відкриті списки”? 2020. 2 грудня. URL: https://voxukraine.org/naskilki-vidkritimi-viyavilis-vidkriti-spiski/ (дата звернення 12.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Фісун, О. ., & Авксентьєв, А. . (2021). Дворівнева пропорційна виборча система в Україні: крос-регіональний аналіз першої апробації. Політичні дослідження / Political Studies, (2), 62–79. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/246262

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси