Редакційний штат

Редакційна колегія

Олег  Рафальський, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, віцепрезидент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, головний редактор

Олександр  Майборода, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, заступник головного редактора

Юрій  Шайгородський, доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, заступник головного редактора, відповідальний редактор

Віталій  Перевезій, кандидат історичних наук, доцент, вчений секретар Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, відповідальний секретар

Віктор  Войналович, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Олексій  Гарань, доктор історичних наук, професор, професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Микола  Головатий, доктор політичних наук, професор, професор кафедри соціальних дисциплін і соціальної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом

Віктор  Єленський, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Галина  Зеленько, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Марія  Кармазіна, доктор політичних наук, професор, завідувачка відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Віктор  Котигоренко, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Володимир  Кулик, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Гжегож  Мотика, доктор габілітований гуманітарних наук, професор, директор Інституту політичних досліджень Польської академії наук (Польща)

Анджей  Пукшто, доктор наук, доцент кафедри політології Університету Вітовта Великого в Каунасі (Литва)

Микола  Рябчук, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Андреас  Умланд, кандидат політичних та історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", співробітник Шведського інституту міжнародних справ у Стокгольмі (Швеція)

Олександр  Фісун, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Юрій  Шаповал, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України