Реформа децентралізації в Україні: перші результати та виклики

Автор(и)

  • Валентина Романова Японська асоціація з досліджень ЦентральноСхідної Європи та Росії, Україна https://orcid.org/0000-0002-0889-2328
  • Андреас Умланд Шведський інститут міжнародних справ у Стокгольмі (Швеція), Україна https://orcid.org/0000-0001-7916-4646

Ключові слова:

децентралізація, територіальна консолідація, багаторівневе врядування, Україна

Анотація

У статтіі розглянуто децентралізацію в Україні за часів президентства П. Порошенка у 2014−2019 рр., її основні підсумки та виклики у контексті територіальної консолідації та демократизації. Висвітлено причини та наслідки пріоритетної черговості підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування надавати публічні послуги на місцях, зокрема, у контексті підвищення згуртованості та стійкості України стосовно зовнішніх загроз територіальній цілісності та суверенітету. У статті відзначено, що обраний в Україні спосіб децентралізації влади у 2014−2019 рр. наближає Україну до ЄС шляхом упровадження принципів субсидіарності та стимулювання місцевої демократії у рамках багаторівневого врядування в унітарній децентралізованій державі. Водночас у статті виокремлено низку викликів, що постали перед реформою децентралізації у 2014−2019 рр. та мають потенціал до продовження у подальшому, зокрема, рівень інституційної координації реалізації реформи у рамках багаторівневого врядування, а також обмежену ефективність обраних стимулів для збільшення темпів місцевого розвитку.

Аналіз результатів упровадження реформи децентралізації на першому етапі (2014−2019 рр.) уможливив висновок про зосередженість суб’єктів вироблення політики передусім на визначенні повноважень та ресурсному забезпеченні субнаціональних акторів та інститутів, а не на інституціоналізації їхньої залученості до формування політики на державному рівні. За логікою теорії черговості етапів упровадження децентралізації початок чинної реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні з адміністративної та фіскальної децентралізації і відтермінування політичної децентралізації може задати вектор зниження ступеня автономії акторів та інститутів субнаціонального рівня на подальших етапах імплементації реформи, що вже розпочалася, особливо у разі обмеження фінансової спроможності органів самоврядування, уповноважених забезпечувати надання публічних послуг.

Якщо реформа завершиться успішно на наступних етапах, вона стане корисним прикладом децентралізованої демократії поза межами ЄС, що стала більш стійкою стосовно зовнішніх та внутрішніх викликів за допомогою зміцнення системи місцевого самоврядування. Реформа децентралізації в Україні може стати прикладом для пострадянських країн та деяких держав-членів ЄС, які прагнуть забезпечити свою територіальну цілісність.

Посилання

Tkachuk A., Tkachuk R., Hanushchak Yu. Reforms in the Administrative and Territorial Structure of Ukraine: Lessons of History 1907−2009. Kyiv : Legal Status, 2012. 150 p.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 18.01.2021).

Hooge L., Marks G. Unravelling the central state, but how? Types of multi-level governance. American Political Science Review. 2003. 97 (2). Р. 233−243.

Hooge L., Marks G., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950−2006: a measure and five hypotheses. Regional and Federal Studies. 2008. 18 (2−3). Р. 111−302.

Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H. Measuring Local Autonomy in 39 Countries (1990−2014). Regional & Federal Studies. 2016. 26 (3). Р. 321−357.

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін. / за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2019. С. 82−87.

Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування: зб. матеріалів / Тимощук В. П., Добрянська Н. Л., Курінний О. В., Школьний Є. О. та ін. / заг. ред. В. П. Тимощука, О. В. Курінного. Київ, 2015. 428 с.

Павлюк А. П. Секторальна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку. Стратегічні пріоритети. 2017. № 3 (44). С. 113−124. URL: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/16-1514464556.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративнофінансової децентралізації. ДУ „Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України” / за ред. С. Л. Шульц. Львів, 2018. 140 с.

Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine. OECD: Multi-level Governance Studies, 2018. 297 p.

Falletti T. A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective. American Political Science Review. 2005. No 99 (3). С. 327−346.

Werner L. Historical-institutionalist deconstruction of decentralization in the post-Soviet space. A case study of Ukraine. Freie University Berlin, 2020. PhD Thesis: Work in progress.

Serban М. Supporting Publoc Policy Making through Policy Analysis and Policy Learning European Training Foundation. 2015. P. 5−6. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/A490BF6FDAD1B387C1257EB3005E18D9_Ex-ante%20impact%20assessment.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Rabinovych M., Levitas A., Umland A. Revisiting Decentralization After Maidan: Achievements and Challenges of Ukraine’s Local Governance Reform. Kennan Cable. 2018. № 34. URL: https://www.wilsoncenter.org/publication/kennan-cable-no-34-revisiting-decentralization-after-maidan-achievements-and-challenges (дата звернення: 18.01.2021).

Фінансова децентралізація, або що робити з грошима. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/2045 (дата звернення: 18.01.2021).

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 12 березня 2019 року. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring (дата звернення: 18.01.2021).

Фінансова децентралізація: результати та перспективи. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/169/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0__%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Створення органу управління освітою в ОТГ : методичні рекомендації та зразки документів. Децентралізація дає можливості. 2018. 49 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/357/26.12.18.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 жовтня 2019 р. Міністерство розвитку громад та територій України : офіц. сайт. 2019. 31 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/477/10.10.2019.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Аналітичний звіт за підсумками міжрегіонального дослідження участі громадськості у процесах об’єднання та розвитку об’єднаних територіальних громад. Одеса, 2016. URL: http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/Analitichniy-zvitpovniy.pdf

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін. / за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.

Навіщо децентралізація? Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звернення: 18.01.2021).

Звіти щорічних соціологічних досліджень з тематики децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Офіс Ради Європи в Україні. 2019. 4 березня. URL: http://www.slg-coe.org.ua/p16423/ (дата звернення: 18.01.2021).

Levitas T., Djikic J. Caught Mid-Stream: „Decentralization”, Local Government Finance Reform, and the Restructuring of Ukraine’s Public Sector 2014 to 2016. Kyiv. 2017. URL: http://sklinternational.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/UkraineCaughtMidStream-ENG-FINAL-06.10.2017.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Чи об’єднуватимуть об’єднаних: нові критерії спроможності громад. Децентралізація дає можливості. 2019. 29 жовтня. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11777 (дата звернення: 02.12.2019).

Звіт про результати моніторингу проєктів ДФРР у 2015−2017 рр. U-LEAD. URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/Monitoring_of_SFRD_projects_ukr.pdf (дата звернення: 02.12.2019).

Формуємо органи управління освітою об’єднаної територіальної громади / Портал „Педрада”. 3 листопада 2016. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/243-formumo-organ-upravlnnya-osvtoyuobdnano-teritoralno-gromadi (дата звернення: 18.01.2021).

Як створити належний ЦНАП в ОТГ? Досвід інституційного створення Програми „U-LEAD з Європою”. URL: https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/A4_TSNAP_for-web_cover_block.pdf (дата звернення: 02.12.2019).

Закіров М. Реформа децентралізації: надії, перестороги і виклики. Резонанс. 2015. № 67. С. 4−10. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2015/rez67.pdf (дата звернення: 18.01.2021).

Podolian O. The Challenges of ‘Stateness’ in Estonia and Ukraine. Sodotorn Doctoral Dissertations, 2020. P. 426.

Umland A. Für eine neue Osteuropa-Politik: Europas Weg nach Moskau führt über Kiew. Internationale Politik. 2011. Vol. 66. № 4. S. 86−92.

Побережний Г. Децентралізація як засіб від сепаратизму. Критика. 2006. T. 10. № 11. С. 3−7.

Kompaniiets O. Analysis of Decentralisation Projects in the Context of Resolving the Crisis in Ukraine. The Copernicus Journal of Political Studies. 2015. № 1. P. 148−159

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Романова, В., & Умланд, А. (2021). Реформа децентралізації в Україні: перші результати та виклики. Політичні дослідження / Political Studies, (1), 41–51. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235422

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси