„Режим-порядок” і „режим-структура” у політичній системі

Автор(и)

  • Олександр Майборода Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0920-4598

Ключові слова:

політична система, політичний режим, „режим-порядок”, „режим-структура”, політичне правління

Анотація

У статті розглянуто питання про типологізацію політичної системи залежно від режиму її функціонування. Автор виходить із положення, що політичний режим не є тотожним політичній системі, являє собою сукупність способів і методів політичного правління і за характером останніх оцінюється політична система у її „робочому” стані. Інша теза автора, що політичний режим має розглядатися і як „порядок” функціонування політичної системи, і як окремий суб’єкт із власними системними зв’язками між персоналіями, які здійснюють політичне правління. На цій основі пропонуються терміни „режим-порядок” і „режим-структура”. На практиці саме „режим-структура” виконує функцію регулювання робочого „режиму-порядку” політичної системи, тобто встановлює характер політичного правління.

Щодо практичного функціонування політичної системи застосовано поняття „девіація” у сенсі відхилення „робочого” режиму системи від „проєктного”, встановленого конституцією і законами. Однак трапляються ситуації, коли система починає функціонувати у „робочому” режимі до встановлення режиму „проєктного”. У таких випадках характер політичного „режимупорядку” залежить від випадкового об’єднання різних персоналій у „режим-структуру”, і тоді ситуативно запроваджені ними норми та принципи правління можуть набувати характеру політичної традиції принаймні на певний період.

Запропоновані автором поняттєві новації проілюстровано еволюцією в Україні обох видів політичних режимів протягом часу самостійного розвитку її політичної сфери. Постійне перетікання зразків правління від одного правлячого режиму до іншого переважно зумовлені якістю суспільного середовища, насамперед домінуванням у ньому патерналістської психології. Найбільш негативним наслідком такої еволюції зворотного зв’язку між правлячими режимами та суспільством стало домінування у цих зв’язках емоцій над раціональним мисленням.

Посилання

Каменская Г. В. Режим политический. Политическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Москва, 2000. С. 336.

Рогов И. М. Теория империологии. Москва, 2017. С. 380.

Політична система. Матеріал із Вікіпедії − вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Политическая система. Материал из Википедии − свободной энциклопедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Политический режим. Материал из Википедии − свободной энциклопедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Political system. Wicipedia. URL: http://en.Wikipedia.org./wiki/Poltical_system

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / за ред. Ф. М. Рудича. Київ : Парламентське видавництво, 2002. 327 с.

Політологія : Підручник / за заг. ред. В. Кремень, М. Горлач. Харків: „Єдинорог”, 2002. 640 с.

Политическая система общества. URL: https://www.tsput.ru/res/other/politolog/lec6.html

Политические режимы. URL https://www.tsput.ru/res/other/politolog/lec7.html

Наумов С. Ю. Общая теория государства и права. URL: http://be5.biz/pravo/t031/index.html

Политический режим. URL: http://be5.biz/pravo/p019/2.html#3

Политическая система общества: понятие, структура, функции. URL: https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/politicheskaya-sistemaobschestva-ponyatie.html

Политический режим: понятие, признаки, виды. URL: https://jurisprudence. club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/politicheskiy-rejim-ponyatie-priznaki.html

Понятие и функции политической системы общества. URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-sistema.html

Понятие политического режима. URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-politicheskogo-rezhima.html

Політологія: Підручник / Дзюбко І. С. та ін. Київ : Вища школа, 1998. 415 с.

Політична система: історія і методологія / Андрущенко В. П. та ін. Київ: Здоров’я, 2000. 632 с.

Політична система сучасного суспільства : навчальний посібник / Мадіссон В. В. та ін. Київ : КНУТД, 2015. 229 с.

Баранов Н. А., Павлов Г. А. Политики : Учебное пособие. Санкт-Петербург: Изд-во БГТУ, 2003. URL:http://politics.ellib.org.ua/pages-154.html

Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика (учебное пособие). URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001091/st000.shtml

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ : ТОВ: НВП „Інтерсервіс”, 2018. Вип. 5 (19). 525 с.

Литвин В. М. Украина: политика, политики, власть. Киев: Издательский Дом „Альтернативы”, 1997. 355 с.

Кучма Л. Вірю в Український народ. У 2 т. Т. 1. Київ : Видавничий дім „Альтернативи”, 2001. 456 с.

Кучма Л. Зламане десятиліття. Київ : „Інформаційні системи”, 2010. 559 с.

Кучма Л. Україна: шляхом реформ. Київ: Видавничий дім „Альтернативи”, 2003. 448 с.

Кучма Л. Україна − європейська держава. Київ: Видавничий дім „Альтернативи”, 2001. 368 с.

Кучма Л Україна: європейський вибір. Київ : Видавничий дім „Альтернативи”, 2003. 400 с.

Кучма Л. О самом главном. Киев,1999. 351 с.

Кучма Л. После майдана. Записки президента, 2005−2006. Киев−КончаЗаспа. Киев: Довира, Москва: Время, 2007. 684 с.

Кармазіна М. С. Президентство: український варіант. Київ: ТОВ „БланкПрес”, 2007. 365 с.

Михальченко Н., Андрущенко В. Украина, разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. В 2 т. Т. ІІ. Киев: ИПиЭНИ имени И. Ф. Кураса НАН Украины, 2012. 556 с.

Кучма Л. Украина − не Россия. Москва: Время, 2004. 560 с.

Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 248 с.

Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990−2017 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 112 с.

Регіональні політичні режими в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991−2018 рр.). Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Майборода, О. (2021). „Режим-порядок” і „режим-структура” у політичній системі. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (1), 52–69. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235431

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси