Перевтілення демократії в інформаційну добу: роль нових медіа та громадянського комунікування

Автор(и)

  • Сергій Даниленко Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3873-2525

Ключові слова:

представницька демократія, моніторна демократія, медіакратія, конструктивна журналістика, громадянське комунікування, соціальні мережі

Анотація

Стаття ставить за мету окреслити перетворення у функціонуванні сучасної демократії як форми правління, дослідити вплив сучасних медіа на механізми її втілення. Оцінюється завдання щодо збереження її основоположних принципів у період інформаційної революції (перш за все у медіасфері) та змін форм і способів комунікування громадян у перебігу політичної взаємодії. Теоретико-концептуальною основою для розгляду вказаних процесів обрано модель „моніторної демократії”, в основі якої лежить „idea of the monitorial citizen” і яка обумовлена швидким зростанням різноманітних позапарламентських (позапредставницьких) механізмів контролю влади. Серед них для нас найважливішим є швидкий розвиток медійних інструментів, а саме − соціальних мереж. Імператив виборів, політичних партій та парламентського життя, типових для представницької демократії протягом останніх двох століть історії цивілізації, нині поступається потенціалу інших суб’єктів суспільного життя впливати на політичні рішення громадян. Також автор вказує на ту обставину, що технологічні компанії, які сконцентрували в собі як інформаційну − мікротаргетоване постачання інформації на основі психологічного профайлінгу, − так і бізнес-діяльність, демонструють новий феномен, який оцінюється громадянами як найбільш компетентний та етичний центр тяжіння і довіри. Водночас уряди, незалежні громадські інституції та традиційні медіа сприймаються як менш компетентні та етичні. Така концентрація в одному суб’єкті (невелика група технологічних компаній) інформаційного та корпоративного впливу є новим викликом для демократії. Відповідно, базові принципи, що забезпечують її функціонування як найбільш успішної форми правління, а саме: виборність і контроль влади, захист прав людини, участь громадян у політичному житті та управлінні, верховенство права та підзвітність владних установ, запобігання узурпації владних повноважень − сьогодні зазнають теоретичного переосмислення, втілюються у нових політичних практиках. Крім того, вони (засади демократії) торпедовані негативними явищами періоду трансформації та політичної турбулентності, серед яких найбільш загрозливим є популізм в усіх його проявах.

Посилання

Даниленко С., Павлюк О. Демократія у медійному бульйоні. Дзеркало тижня. 2019. № 22−23. URL: https://zn.ua/ukr/internal/demokratiya-v-mediynomubulyoni-314578_.html (дата звернення: 19.01.2021).

Габермас Юрген. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / пер. з нім. А. Онишко. Львів : Видавництво „Літопис”, 2000. 318 с.

Муфф Шанталь. Постдемократия и постполитика. URL: http://gefter.ru/archive/10510 (дата звернення: 10.01.2021).

Sharon Assaf. Populism and Democracy: The Challenge for Deliberative Democracy. European Journal of Philosophy, 2019, 27. P. 359−376.

Hendriks Frank. Vital Democracy: A Theory of Democracy in Action. Oxford: Oxford UP, 2010. 256 p.

Finchelstein F., Urbinati N. On Populism and Democracy. Brill, 2018. P. 15−37.

Kleinfeld Rachel. Profound rebuilding needed to shore up U.S. democracy.URL: https://carnegieendowment.org/2021/01/07/profound-rebuilding-needed-toshore-up-u.s.-democracy-pub-83575 (дата звернення: 19.01.2021).

Danylenko Serhiy; Rodina Iryna. Ewolucja typów demokracji w państwach transformujących się w kontekście zagrożenia populizmem. „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, 2020. Vol. 6, № 2. P. 59−78. Університет Марії КюріСклодовської в Любліні. URL: https://journals.umcs.pl/we/article/view/11819

Зеленько Г. Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу. Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси: Збірник наукових праць / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. С. 38−66. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/politicy_of_social_reforms.pdf

Schudson Michael. Changing Concepts of Democracy. URL: http://web.mit.edu/m-i-t/articles/schudson.html (дата звернення: 29.12.2020).

Кин Дж. Демократия и декаданс медиа / пер. с. англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Смирнова; НИУ „ВШЭ”. Москва : Изд. дом ВШЭ, 2015. 310 с.

Рікс Томас. Черчилль і Орвелл. Битва за свободу / пер. з англ. Дарина Березіна. Київ : Лабораторія, 2020. 320 с.

Становая Татьяна. Жизнь при коллективном Путине. Каким будет 2021 год для российского режима и общества. URI: https://carnegie.ru/commentary/83537 (дата звернення: 6.01.2021).

Alvarové Alexandry. Únos bez jediného výstřelu. URL: https://www.katyd.cz/clanky/unos-bez-jedineho-vystrelu.html?fbclid=IwAR3eGgKysqAeudHDsRW7TO35Ka9nW1FihffPy4SqX33NbWxa1sNVAv5mo80 (дата звернення: 15.01.2021).

Даниленко С. І. Громадянський вимір комунікативної революції: Модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж : монографія. Київ : ІМВ, 2010. 312 с.

Most voters say the events at the US Capitol are a threat to democracy. URL: https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2021/01/06/UScapitol-trump-poll?fbclid=IwAR0Ej2vie8l4dBfVKH-DuEqOUz9ij3RCyD6I11jJGhGjF0iJDEKzsASC9s0 (дата звернення: 17.01.2021).

„Америка более не прокладывает курс на демократию и утратила все права его задавать”. Мировые и российские политики о захвате Капитолия сторонниками Трампа. URL: https://meduza.io/feature/2021/01/07/amerikabolee-ne-prokladyvaet-kurs-na-demokratiyu-i-utratila-vse-prava-ego-zadavat (дата звернення: 17.01.2021).

Fischer S., Lawler D. The free press is getting squeezed, even in democracies. URL: https://www.axios.com/freedom-of-the-press-israelphilippines-rappler-7c1708d3-2950-49a9-a8d2-32f02136a5af.html (дата звернення: 17.01.2021).

Панич О. Демарш соцмереж: проти Трампа чи проти Першої поправки? URL: https://detector.media/infospace/article/183867/2021-01-07-demarshsotsmerezh-proty-trampa-chy-proty-pershoi-popravky/ (дата звернення: 17.01.2021).

Nye J. S., Jr. (2018, January 24). How Sharp Power Threatens Soft Power. Retrieved from. URL: https:// www.foreignaffairs. com/ articles/ china/2018-01-24/how-sharp-power- threatens-soft-power (дата звернення: 06.01.2021).

Павлюк О. О. Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини. Гілея. 2017. № 124. С. 308−313.

Kosinski Michal. Facial recognition technology can expose political orientation from naturalistic facial images. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1 (дата звернення: 19.01.2021).

Pinker Stiven. The media exaggerates negative news. This distortion has consequences. URI: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/17/steven-pinker-media-negative-news (дата звернення: 10.01.2021).

Edelman Trust Barometer−2021. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edelman-trust-barometer.pdf (дата звернення: 19.01.2021).

Шайгородський Ю. Медіапсихологічні чинники електорального вибору−2019. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2020. Вип. 22 (28). С. 30−42. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/864 (дата звернення: 19.01.2021).

Комунікація і культура в глобальному світі. Київ : Дух і літера, 2020. 416 с.

Green Giselle. The express guide to constructive journalism. URL: https://www.ncvo.org.uk/guide-to-constructive-journalism (дата звернення: 19.01.2021).

Curry Alex. People pay for news that reinforces their social identities. URL: https://www.americanpressinstitute.org/publications/research-review/people-payfor-news-that-reinforces-their-social-identities/ (дата звернення: 19.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Даниленко, С. (2021). Перевтілення демократії в інформаційну добу: роль нових медіа та громадянського комунікування. Політичні дослідження / Political Studies, (1), 90–105. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235502

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія