Православ’я в процесі політичних трансформацій посткомуністичного простору

Автор(и)

  • Віктор Єленський Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7902-9038

Ключові слова:

релігія і політика, Православ’я, посткомуністичні трансформації

Анотація

У соціальних науках вважається загальновизнаним, що від кінця 1970-х рр. світ стає свідком великого повернення релігії у світову політику і міжнародні відносини. Парадигмальні зміни у сприйнятті досі неоціненного виміру політичних процесів були викликані, серед іншого, цілою низкою подій, які маніфестували нову роль релігії в політиці. З-поміж цих подій − вибухове релігійне піднесення у країнах, де Православ’я є релігією більшості населення, яке почалося ще до розпаду СРСР та СФР Югославії.

Православ’я є релігією більшості у європейських 12 країнах, і всі вони (окрім Греції та Кіпру) є посткомуністичними державами. Під цим оглядом розмірковування над еволюцією Православ’я є значною мірою розмірковуванням над феноменом посткомуністичного політичного розвитку.

У статті розглядається контекст, в якому Православ’я надає посткомуністичним державам необхідний символізм, утворює спільне ідеологічне підґрунтя для лівих і правих, не лише колишніх комуністів і колишніх дисидентів, але й для великої частини колишнього „радянського народу”, який втратив відчуття належності й прагне винайти нову ідентичність. Православні церкви, які розглядають себе і сприймаються як історичні охоронці народності, національних цінностей і, доволі часто, як гаранти самого існування нації, пропонують себе на роль головних акторів у процесі будівництва нових ідентичностей. Зокрема, Православ’я стає провідним рушієм пробудження колективної ідентичності для спільнот, які змагаються з „іншими”, особливо, якщо ті є носіями інших релігій. Це стає очевидним у цілій низці епізодів, які позначили ще першу посткомуністичну декаду. Військові конфлікти в колишній Югославії, на Північному Кавказі, у Закавказзі набули значної релігійної тональності; релігія швидко перетворилася на фактор національно-політичної мобілізації.

Водночас прагнення нових незалежних держав до здобуття незалежності їхніх церков від Москви і Белграда створило потужне геополітичне джерело напруги. Надання автокефалії Православній церкві України, яке зіткнулося зі жорстоким спротивом з боку Російської держави, засвідчило, по-перше, як далеко може зайти Росія для збереження еклезіального контролю над Україною. А також, по-друге, яку роль Православ’я як символічний та інституційний ресурс відіграє в сучасних політичних процесах.

Посилання

The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics / Ed. Peter L. Berger. Washington, Grand Rapids : Ethics and Public Policy Center / Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999. 143 p.

Rapoport David C. Some General Observation on Religion and Violence. Journal of Terrorism and Political Violence. 1991. Vol. 3. № 3. P. 118−139.

Potz Maciej. Political Science of Religion. Theorising the Political Role of Religion. New York : Palgrave Macmillan, 2020. 187 p.

Salehi M. M.. Insurgency through Culture and Religion: The Islamic Revolution of Iran. New York : Praeger Publishers, 1988. 196 p.

Akbarzadeh Shahram. The paradox of political Islam. Routledge Handbook of Political Islam. Edited by Shahram Akbarzadeh. New York : Routledge, 2012. Р. 1−8.

Гантінґтон Семюель. Релігія і третя хвиля. Релігійна свобода і права людини. Т. 1: Богословські аспекти. Львів : Свічадо, 2000. С. 19−25.

Amstutz Mark R. Evangelicals and American foreign policy. New York, Oxford University Press, 2014. 260 p.

Conversion of a Continent. Contemporary Religious Change in Latin America. Edited by Timothy J. Steigenga and Edward L. Cleary. Rutgers State University Press, 2007. 290 p.

Swearer Donald K. The Buddhist world of Southeast Asia. Albany: State University of New York Press, 2010. 304 p.

Anustup Basu. Hindutva as political monotheism. Durham : Duke University Press, 2020. 285 p.

Yelensky Viktor. The Revival before the Revival: Popular and Institutionalized: Religion in Ukraine on the Eve of the Collapse of Communism. State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. Edited by Catherine Wanner. New York: Oxford University Press, 2012. P. 302−330.

Mojzes Paul. Yugoslavian Inferno. Ethnoreligious Warfare in the Balkans. London : Bloomsbury Academic, 2016. 288 p.

Nate Silviu, Buda Daniel. Eastern European Geopolitics and Ecclesial Autocephaly for the Ukrainian Orthodox Church: A Hard Way for Ukraine. Teologia. 2019. Vol.80 (3). P. 11−38.

Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the 21st Century. Eds. Victor Roudometof, Alexander Agadjanian, and Jerry Pankhurst. Walnut Greek, CA : AltaMira Press, 2006. 280 p.

Leustean N. Lucian. Forced Migration and Human Security in the Eastern Orthodox World. New York : Routledge, 2020. 311 p.

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. Москва: Республика, 1995. 511 с.

Kalkandjieva Daniela. The Russian Orthodox Church, 1917−1948. From decline to resurrection. New York : Routledge, 2015. 374 p.

Religion and Soviet Foreign Policy: A Functional Survey. Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe. Eds. Bohdan R. Bociurkiw and John W. Strong. Macmillan Press, 1975. P. 171−189.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 4646. Оп. 1. Спр. 433. Арк. 1, таблиця.

Radi´c Radmila and Vukomanovi´c Milan. Religion and Democracy in Serbia since 1989: The Case of the Serbian Orthodox Church. Religion and Politics in PostSocialist Central and Southeastern Europe. Challenges since 1989. Edited by Sabrina P. Ramet. New York : Palgrave, 2014. P. 180−212.

Ramet Sabrina P. Nihil Obstat Religion, Politics, and Social Change in EastCentral Europe and Russia. Durham & London : Duke University Press, 1998. 440 p.

Zdravkovski Aleksander and Morrison Kenneth The Orthodox Churches of Macedonia and Montenegro: The Quest for Autocephaly. Religion and Politics in PostSocialist Central and Southeastern Europe. Challenges since 1989. Edited by Sabrina P.Ramet. New York : Palgrave, 2014. P. 240−262.

Velikonja Mitja. Religious separation and political intolerance in BosniaHerzegovina. College Station : Texas A&M University Press, 2003. 365 p.

Вайґель Джордж. Свідок надії. Життєпис Папи Івана-Павла ІІ. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2011. 986 c.

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к Предстоятелям Поместных Православных Церквей в связи с ситуацией на Украине. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3704024.html (дата звернення: 30.01.2021).

Blagojevic M. Desecularization of Contemporary Serbian Society. Religion in Eastern Europe. 2008. Vol. 27. Issue 1. P. 37−50.

Лукашенко всего лишь хотел сказать, что он „малопрактикующий” верующий, отметил глава БПЦ. URL: http://belapan.com/archive/2014/05/13/media_pavel_v7/ (дата звернення: 30.01.2021).

Stan L., Turcescu L. The Romanian Orthodox Church and Post-communist Democratization. Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52. Issue 8. P. 1467−1488.

Constitution of the Republic of Bulgaria. URL: http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/26650/72971/F7039954/BGR26650%20En%202007.pdf (дата звернення: 30.01.2021).

Constitution of Georgia. URL: http://parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf (дата звернення: 30.01.2021).

Constitution of the Republic of North Macedonia. URL: https://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia-ns_article-constitution-of-therepublic-of-north-macedonia.nspx (дата звернення: 30.01.2021).

Act on Churches and Religious Communities. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6643/file/Serbia_law_on_churches_religious_communities_2006_en.pdf (дата звернення: 30.01.2021).

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ „О свободе совести и о религиозных объединениях” (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/171640/ (дата звернення: 30.01.2021).

Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Беларусской Православной Церковью. URL: http://exarchate.by/resource/Dir0009/Dir0015/ (дата звернення: 30.01.2021).

Siarei Anoshka. Georgian Orthodox Church and Georgian Society in the 20th-21st centuries. Poland-Georgia. Society − culture − faith − history edited by Aldona Maria Piwko. Warsaw−Tbilisi : Institute of Dialogue with Cultures and Religions, Cardinal Stefan Wyszyński University, 2018. P. 101−120.

Janelidze Barbare. Secularization and desecularization in Georgia. State and church under the Saakashvili government (2003−2012). Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus. Edited by Alexander Agadjanian, Ansgar Jödicke and Evert van der Zweerde. New York : Routledge, 2015. P. 63−81.

Bulgaria’s government approves additional 20.7M leva subsidy for Orthodox church, Muslims. Sofia Globe. April 24, 2019 URL: https://sofiaglobe.com/2019/04/24/bulgarias-government-approves-additional-20-7m-leva-subsidy-for-orthodox-churchmuslims/ (дата звернення: 29.01.2021).

Mirchea Cricovean. The Financing the Church, a Widely Debated Issue. Practical Application of Science. 2014. Vol.II. Issue 1 (3). P. 155−163.

Bjelotomic Snezana. How the Serbian State finances the Orthodox Church? Serbian Monitor 08/11/2019. URL: https://www.serbianmonitor.com/en/how-theserbian-state-finances-the-orthodox-church/ (дата звернення: 30.01.2021).

Расследование РБК: на что живет церковь. URL: https://www.rbc.ru/investigation/society/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbff1473d (дата звернення: 30.01.2021).

Velicu Adrian. The Orthodox Church and National Identity in Post-Communist Romania. New York : Palgrave, 2020. 173 p.

Kosta Milkov The Gospel and Politics: Transforming Grace for Transformed Society? Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith The Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Edited by Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić. New York : Palgrave, 2014. P. 95−114.

Lucian Cîrlan. ‘Proud to be Orthodox’. Religion and politics during the 2014 presidential elections in Romania. Orthodox Religion and Politics in Contemporary Eastern Europe. On Multiple Secularisms and Entanglements. Edited by Tobias Köllner. New York : Routledge, 2019. P. 37−54.

Политизированная церковь Молдовы. Zdiarul de garda. 11.11.2016. URL: https://www.zdg.md/ru/?p=6671

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече председателя Правительства РФ В. В. Путина с лидерами традиционных религиозных общин России 8 февраля 2012 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2004759.html (дата звернення: 30.01.2021).

Tomka Miklos. Religion, Church, State and Civil Society in East-Central Europe.Church-State Relations in Central and Eastern Europe. Cracow, 1999. Р. 51−69.

Sarah Birch. Elections and Democratization in Ukraine. New York : Palgrave, 2000. 212 p.

Brik Timofii. Electoral Effects of the Tomos. Baltic Worlds. From the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University. August 2020. Vol. XIII: 2−3. P. 84−91.

Romanitа Iordache. The dichotomy between Europeanisation and the revival of Moldovan Orthodoxy. The strategy of the Moldovan Orthodox Church in relation to equality legislation. Orthodox Religion and Politics in Contemporary Eastern Europe. On Multiple Secularisms and Entanglements. Edited by Tobias Köllner. New York : Routledge, 2019. Р. 148−155.

Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe National and religious identities converge in a region once dominated by atheist regimes. Washington, DC : Pew Research Center, 2017. 176 p.

A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World. Washington, DC : Pew Research Center, 2019. 126 p.

Говорун Кирило, о. Риштовання Церкви: в бік постструктуральної еклезіології. Київ : Дух і Літера, 2019. 312 с.

The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, ed. by John Anthony McGuckin. Vols. I-II, Wiley-Blackwell Publishing, 2011. 593 p.

Выступление министра иностранных дел Российской Федерации И. С. Иванова на VIII Всемирном Русском Народном Соборе. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 3 февр. 2004. URL: http://www.mospat.ru/archive/6352.html (дата звернення: 30.01.2021).

Путин: Православие ближе к исламу, чем к католицизму. URL: https://islamnews.ru/news-putin-pravoslavie-blizhe-k-islamu-chem-k-katolicizmu (дата звернення: 30.01.2021).

Запад отдаляется от России из-за ее возврата к православию, считает Лавров. URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=55525 (дата звернення: 30.01.2021).

Святейший Патриарх Кирилл: „Украинская Православная Церковь обладает духовной силой и способностью объединять весь народ, и то, что я вижу здесь, общаясь с людьми, меня в этом убеждает”. URL: https://pravoslavie.ru/31376.html (дата звернення: 30.01.2021).

Dragas Alexander G.The Constantinople and Moscow Divide. Troitsky and Photiades on the Extra-Jurisdictional Rights of the Ecumenical Patriarchate. Θεολογία. 2017. Vol 88. (4). Р. 135−190.

Гусев Андрей. Из истории подготовки Всеправославного Собора. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. (34). C. 127−164.

Великий і Святий Собор Православної Церкви (Крит, 2016). Документи. Київ : Дух і Літера, 2016. 112 с.

Solik Martin; Baar Vladimír. The Russian Orthodox Church: An Effective Religious Instrument of Russia‘s „Soft” Power Abroad. Acta Politologica. 2019. Vol. 11. No. 3. P. 13−41.

Стенограмма начала встречи Святейшего Патриарха Кирилла с председателем Правительства РФ В. В. Путиным 1 февраля 2012 года. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1992234.html (дата звернення: 30.01.2021).

Патриарх Кирилл: Призывы к автокефалии основаны исключительно на политических аргументах. URL: https://ruskline.ru/news_rl/2009/07/30/patriarh_kirill_prizyvy_k_avtokefalii_osnovany_isklyuchitel_no_na_politicheskih_argumentah/ (дата звернення: 30.01.2021).

Речь патриарха Кирилла на телеканале „Интер” 28 июля 2009 года. URL: http://www.youtube.com/watch?v=WSWAeCAi-jk (дата звернення: 30.01.2021).

Кучма Л. Нетлінні і вічні християнські цінності : Виступ-привітання Президента України на урочистій академії, присвяченій 2000-літтю Різдва Христового. Урядовий кур’єр. 2000. 25 січня.

Порошенко проситиме Варфоломія визнати Українську помісну автокефальну церкву. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/17/7177939/ (дата звернення: 30.01.2021).

Верховна Рада підтримала звернення Президента до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із проханням видати Томос щодо автокефалії православної церкви в Україні. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2444880-rada-pidtrimala-zvernenna-pro-avtokefaliu-dla-upc.html (дата звернення: 30.01.2021).

Вселенський Престіл і Церква України: документи свідчать. URL: https://www.patriarchate.org/theological-and-other-studies/-/asset_publisher/GovONi6kIiut/content/o-oikoumenikos-thronos-kai-e-ekklesia-tes-oukranias-omiloun-ta-keimena?_101_INSTANCE_GovONi6kIiut_languageId=uk_UA (дата звернення: 30.01.2021).

Kokkinidis Tasos. Ecumenical Patriarch Bartholomew Meets Turkish Leader. URL: https://eu.greekreporter.com/2018/04/25/ecumenical-patriarch-bartholomew-meetsturkish-leader/ (дата звернення: 30.01.2021).

Волкер: США підтримують прагнення українців мати єдину помісну церкву. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/12/7194941/ (дата звернення: 30.01.2021).

Путин обсудил с Совбезом положение Русской церкви на Украине. URL: https://ria.ru/20181013/1530584261.html (дата звернення: 30.01.2021).

Sotiropoulos Evagelos. How Russia’s Information Warfare Targets the Church of Constantinople. URL: https://publicorthodoxy.org/2018/01/29/russian-informationwar-constantinople/ (дата звернення: 30.01.2021).

Путин уличил Вселенского патриарха в жажде наживы на Украине. URL: https://lenta.ru/news/2018/12/20/putin_upc/ (дата звернення: 30.01.2021).

Gall Carlotta. Ukrainian Orthodox Christians Formally Break From Russia. New York Times. Jan. 6, 2019.

‘Patriarch von Konstantinopel erkennt Spaltung der orthodoxen Kirche an’. URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/patriarch-von-konstantinopel-erkenntneue-orthodoxe-kirche-der-ukraine-an-a-1246587.html (дата звернення: 30.01.2021).

‘Iglesia Ortodoxa de Ucrania se separa de la de Rusia’. URL: http://elestimulo. com/blog/iglesia-ortodoxa-de-ucrania-se-separa-de-la-de-rusia/ (дата звернення: 30.01.2021).

‘Nasce la Chiesa ortodossa ucraina, firmato a Istanbul il decreto dell’autocefalia’. URL: https://www.lastampa.it/2019/01/07/vaticaninsider/nasce-lachiesa-ortodossa-ucraina-bartolomeo-firma-a-istanbul-il-decretodellautocefalia- (дата звернення: 30.01.2021).

Krauthammer Charles. Pope John Paul II. Washington Post. 2005. April 3. 79.

Ульяновський Василь. Церква в Українській Державі 1917−1920 рр. (Доба Української Центральної Ради). Київ : Либідь, 1997. 196 c.

Guglielmi Marco. The Romanian Orthodox Church, the European Union and the Contention on Human Rights. Religions. 2021. 12 (1), 39. DOI: https://doi.org/10.3390/rel12010039

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Єленський, В. (2021). Православ’я в процесі політичних трансформацій посткомуністичного простору. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (1), 123–141. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235504

Номер

Розділ

Етнополітологія та етнодержавознавство