Національна безпека незалежної України: осягнення сутності

Автор(и)

Ключові слова:

національна безпека, державотворення, нормативно-правова база з питань національної безпеки, Воєнна організація держави, сектор безпеки й оборони, громадянське суспільство, безпека, небезпека.

Анотація

Важливою складовою державотворчого процесу в Україні є діяльність влади з питань гарантування національної безпеки, яка виступає атрибутом незалежності. Правлячими політичними силами в Україні створено необхідну нормативно-правову базу з питань національної безпеки (парламентські постанови, закони, укази глави держави).

Процес забезпечення національної безпеки України доцільно розділити на етапи: 1991−2014 р. (імітаційний) та після 2014 р. (сутнісний). Особливостями першого етапу стали широке залучення радянських підходів до формування інституційної основи забезпечення національної безпеки, імітація оборонної активності легітимних збройних формувань, розвиток Воєнної організації держави. Вважалося, що належний рівень воєнної безпеки України є свідченням гарантування національної безпеки в цілому.

На початку 2014 р. відбувся крах системи забезпечення національної безпеки України на імітаційній основі, яка не змогла протидіяти російським агресивним планам. Прагнучи перешкодити волі українського народу до європейського майбутнього, Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, розв’язала воєнну агресію на Сході України.

Початок сутнісного етапу забезпечення національної безпеки України пов’язаний з ініціативним залученням громадянського суспільства до виконання завдань безпекового і оборонного ґатунку. Свідченнями цього стали: швидка організація виникнення добровольчих батальйонів та їх практичне застосування на Сході України; активне формування сил місцевої самооборони; могутній волонтерський рух; розгортання структур інформаційного спротиву пропагандистським впливам противника; імплементація цінностей патріотизму в духовно-культурне життя населення тощо. Суспільною реальністю стала силова реакція громадянського суспільства на виклики й небезпеки, що загрожують самому існуванню незалежної й суверенної України.

В Україні відбулося принципове зміщення акцентів у розумінні національної безпеки. Головним суб’єктом її забезпечення стає сектор безпеки та оборони, що поєднує державні органи управління, державні збройні формування та структури громадянського суспільства, зацікавлені у вирішенні безпекових та оборонних завдань. В Україні, яка прагне стати демократичною, відбулася деетатизація безпекової діяльності, чого не спостерігається в авторитарних країнах. Якщо раніше національна безпека трактувалась як стан захищеності національних інтересів, то зараз (з подачі громадянського суспільства) − як стан захищеності національних інтересів та цінностей.

Теорія і практика творення національної безпеки України динамічно розвиваються. Предметом наукових досліджень та публічних дискусій є методологічні, інституційні, державно-управлінські, суспільно-компенсаційні аспекти гарантування національної безпеки та обороноздатності. Справа за практичним утіленням їх результатів за провідною участю конституційних державних органів.

Посилання

Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16.07.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text

Акт проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text

Дашкевич Я. Питання безпеки: зміст і межі поняття. Український час. 1996. № 1 (15). С. 2−8.

Про Основні напрями зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України від 02.07.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text

Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України. Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3/97-80#Text

Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України від 05.03.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-#Text

Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Закон України від 19.06.2003 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15

Про організацію оборонного планування. Закон України від 18.11.2004 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2198-15

Чорний В. С. Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. 368 с.

Степико М. Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі: монографія. Харків : Майдан, 2020. 258 с.

Державна програма співробітництва України з НАТО на період до 2001 року. Указ Президента України від 04.11.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209/98#Text

Про Стратегію національної безпеки України. Указ Президента України від 12.02.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#Text

Про Стратегію національної безпеки України „Україна у світі, що змінюється”. Указ Президента України від 08.06.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389/2012#n6

Про Стратегію національної безпеки України. Указ Президента України від 26.05.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text

Про Стратегію національної безпеки України ”Безпека людини – безпека країни”. Указ Президента України від 14.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text

Про доктрину інформаційної безпеки України. Указ Президента України від 08.07.2009 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514/2009

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Закон України від 01.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text

СМИ: мюнхенская речь Путина − поворотная точка во внешней политике РФ. РИА „Новый Регион”, 12.02.2007. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхенская_речь_Владимира_Путина

Про парламентські слухання 23 травня 2012 року. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id

Білошицький В. І. Демократичні засади цивільно-військових відносин: зарубіжний досвід і Україна : дис. ... канд. політ. наук спец.: 23.00.02. Київ, 2015. 197 с.

Смолянюк В. Ф. Національна безпека України: термінологічний баласт чи державотворча необхідність. Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання. 2017. № 2−3.

Аваков А. Воююче міністерство. URL: http://obozrevatel.com/politics/06739

Гладка К., Громаков Д., Миронова В. та ін. Добробати. Харків : Фоліо, 2017. 325 с.

Колодій А. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки. Національна безпека України : конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 2004. 16−19 вересня. Київ : Стилос, 2004.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року „Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”. Указ Президента України від 14.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року „Про Стратегію кібербезпеки України”. Указ Президента України від 15.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року „Про Доктрину інформаційної безпеки України”. Указ Президента України від 25.02.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Закон України від 05.10.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Шайгородський Ю. Цінності як детермінанти суспільного розвитку. Сучасна українська політика. 2012. Вип. 26. С. 219−228. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32310638.pdf

Буркинський Б. В., Степанов В. Н. Національні цінності і інтереси України (методологічні і прикладні аспекти дослідження). URL: file:///C:/Users/ADmin/Downloads/156-Article%20Text-162-1-10-20180514.pdf

Ларін С. В. Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України : автореферат дис. … к. н. д. у. спец.: 25.00.01 − теорія та історія державного управління. Івано-Франківськ, 2017. 21 с.

Петрочко Ж. Національні цінності як сучасний державницько-суспільний пріоритет України. URL: file:///C:/Users/ADmin/Downloads/Tmpvd_2017_21(2)__15.pdf

Стасевська О. А. Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6562/1/Stasevskaya.pdf

Чередниченко А. П. Цінності політичні. Політологічний енциклопедичний словник / упорядник В. П. Горбатенко. Київ : Генеза, 2004. 736 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Смолянюк, В. (2021). Національна безпека незалежної України: осягнення сутності. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (1), 163–186. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235548

Номер

Розділ

Основи національної безпеки