Економічні аспекти індексування демократії

Автор(и)

Ключові слова:

демократія, політичний режим, економічний розвиток, теорія модернізації, валовий внутрішній продукт.

Анотація

Створення класифікацій політичних режимів, зокрема на підставі оцінювання політичних трансформацій із відповідним виокремленням режимів перехідних і гібридних, є предметом численних досліджень, базованих переважно на кількісному вимірюванні тих чи інших параметрів або на експертних опитуваннях. Відповідно, вже тривалий час у фокусі уваги дослідників перебувають індекси демократичного розвитку, обчислення яких дозволяє ранжирувати країни за набором параметрів та оцінювати тенденції політичних змін. Аби уникнути висновків, зроблених на підставі неповної інформації, і фокусування на окремих – інституційних, культурних або економічних – аспектах, варто використовувати міждисциплінарний підхід, що, до того ж, дозволяє врахувати максимальну кількість чинників сталості/виникнення демократичних тенденцій.

Зважаючи на наукові дискусії довкола питань взаємозалежності політичного та економічного розвитку, у статті запропоновано зіставлення показників демократичного розвитку з оцінками розвитку ринкової економіки і водночас із показниками валового внутрішнього продукту за паритетом купівельної спроможності обраних для розгляду країн.

Кількісні дані проаналізовано із побудовою діаграм розсіювання та обчисленням відповідних коефіцієнтів кореляції. Спочатку автором визначено зв’язок між показниками демократичного розвитку для отримання числового підтвердження доцільності подальшого зіставлення. Оскільки отримані коефіцієнти для обраної групи країн є достовірними, методологія, застосована до розглянутих країн, є валідною і для застосування щодо інших регіонів, стосовно яких перераховані дослідницькі установи здійснюють оцінювання.

Обчислені показники свідчать про кореляцію між демократичним та економічним розвитком – показниками статусу демократії, індексом демократії та ранжируванням країн за шкалою демократизації, з одного боку, й індексом економічної свободи, статусом ринкової економіки, показниками інституційного рейтингу економічних свобод – з іншого. При цьому підкреслено: теоретичні узагальнення стосовно взаємозв’язку демократичності/демократизації і рівня економічного розвитку повинні враховувати не лише кореляцію між експертними оцінками, але і наявність зв’язку між показниками демократизації та ВВП, який проілюстровано обчисленими коефіцієнтами. Водночас врахування національного контексту, умов становлення демократії, ендогенних та екзогенних чинників свідчить про нелінійність зв’язку між демократичністю політичного режиму і показниками економічного розвитку.

Посилання

Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В. Ф. Солдатенко (кер.) та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; Київ : Парламентське вид-во, 2009. 536 с.

Горбатенко В. Характеристика сучасного етапу політичної модернізації України. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2005. Випуск 7. С. 40–46.

Diamond L., Marks G. Economic Development and Democracy Reconsidered. Reexamining Democracy: Essays in Honor of Seymour Martin Lipset / Newbury Park, CA : Sage Publications, 1992. P. 93–139.

Przeworski A., Alvarez M. E. et al. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge : Cambridge University, 2000. 321 p.

Rueschemeyer D., Stephens E. H., Stephens J. D. Capitalist Development and Democracy. Chicago : University of Chicago Press, 1992. 387 p.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. The Colonial Origins of Comparative Development. American Economic Review. 2001. № 91 (5). P. 1369–1401.

Kennedy R. The Contradiction of Modernization: A Conditional Model of Endogenous Democratization. The Journal of Politics. July 2010. Vol. 72. No. 3. P. 785–798.

Przeworski A., Limongi F. Modernization: Theories and Facts. World Politics. 1997. No. 49 (2). P. 155–183.

Стулова I. M., Швецова А. В. Демократія та економічний розвиток: взаємозв’язок і взаємозумовленість. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/24391/40-Stulova.pdf?sequence=1

Rodrik D. One Economics Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth Princeton: Princeton University Press, 2007. 280 p.

Acemoglu D., Robinson J. Overview. The Oxford Handbook of Political Economy / Weingast, Barry R. and Wittman D. (Ed.). Oxford : Oxford University Press, 2006. 1093 p.

Pereira C., Teles V. Political Institutions, Economic Growth, and Democracy: The Substitute Effect. Washington: The Brookings Institution, 2011. URL: http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/01/19-political-institutions-pereira

Pereira C., Teles V. Political Institutions and Substitute for Democracy: A Political Economy Analysis of Economic Growth. Brazilian Review of Econometrics. June 2014. № 33 (1).

Przeworski A. Minimalist Conception of Democracy: A Defense. Democracy’s Value edited by Shapiro I. and Hacker-Cordon C. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. P. 12–17.

Heo Uk, Tan A. C. Democracy and Economic Growth: A Causal Analysis Comparative Politics. 2001. Vol. 33. No. 4. P. 463–473.

Barro R. J. Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society. MIT Press, 1997. URL: https://scholar.harvard.edu/barro/publications/getting-it-right-markets-and-choices-free-society

Никитченко А. Н. Транснационализация демократии (II) „Третья волна” демократизации в свете теорий мировой экономики. Полис. 1999. № 2. С. 36–41.

James H. Do we have to choose between democracy and growth? World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/04/do-we-have-to-choose-between-democracy-and-growth/

Acemoglu D., Naidu S., Robinson J. A., Restrepo P. Democracy and Economic Growth: New Evidence. University of Chicago, the Booth School of Business. ProMarket. February 6, 2018. URL: https://promarket.org/2018/02/06/democracy-economic-growth-new-evidence

Acemoglu D. Oligarchic Vs. Democratic Societies. Journal of the European Economic Association. 2008. № 6 (1). P. 1–44.

Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P. Does democracy boost economic growth? World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2014/05/democracy-boost-economic-growth

Freedom in the World. Freedom House. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world

Laza Kekic. The Economist Intelligence Unit’s index of democracy. The world in 2007. URL: http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf

Nations in transit 2009. Methodology. Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.hu/images/nit2009/methodology.pdf

Democracy Іndex 2010: Democracy in retreat. A report from the Economist Intelligence Unit. Economist Intelligence Unit. The Economist. 46 p. URL: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

Dahl R. A. On Democracy. London : Yale University Press, 2020. 288 p.

Bertelsmann Transformation Index. URL: https://www.bertelsmann-transformation-index.de/en/bti/

2018 Index of Economic Freedom Methodology. The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/index/pdf/2018/book/methodology.pdf

2010 Index of Economic Freedom World Rankings. Executive Highlights. The Heritage Foundation URL: https://thf_media.s3.amazonaws.com/index/pdf/2010/Index2010_ExecutiveHighlights.pdf

Miller T., Kim A. B. et al. Ranking the World by Economic Freedom. Highlights of the 2018 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/index/pdf/2018/book/highlights.pdf

Miller T., Kim A. B. et al. Ranking the World by Economic Freedom. Highlights of the 2020 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/index/pdf/2020/book/2020_IndexofEconomicFreedom_Highlights.pdf

Gwartney J., Lawson R., Hall J. Economic Freedom of the World. Fraser Institute, 2016. URL: https://www. fraser.org, http://www.freetheworld.com

The Economist Intelligence Unit. The Economist, 2020. URL: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/

Nations in transit 2020: Democracy Score. History by Region. Dropping the Democratic Façade. Freedom House. 28 p. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf

Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report. Copyright, 2020. The Fraser Institute. URL: https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&year=2018&page=dataset

2012 Index of Economic Freedom World Rankings. Executive Highlights. The Heritage Foundation. URL: https://thf_media.s3.amazonaws.com/index/pdf/2012/Index2012_ExecutiveHighlights.pdf

Economy. Sustainable Governance Indicators8 Bertelsmann Stiftung. 2020. URL: https://www.sgi-network.org/2020/Policy_Performance/Economic_Policies/Economy

Economy Report. Economic Policy. Sustainable Governance Indicators 2019. Bertelsmann Stiftung. 2019. URL: https://www.sgi-network.org/docs/2019/thematic/SGI2019_Economy.pdf

SGI 2020 Scores. Sustainable Governance Indicators. Bertelsmann Stiftung. URL: https://www.sgi-network.org/2020/Downloads

Пшеворський А., Альварес М., Чейбуб Х. А. та ін. Що робить демократії життєздатними? У пошуках правильної парадигми: Концептуальні перспективи посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи / пер. з англ.; за ред. Д. Гузіни; гол. ред. серії і автор передм. Дж. Перлін; наук. ред. О. Кокорська. Київ : Видавництво „Ай Бі”, 2003.

Diamond L. Is the Third Wave Oven? Journal of Democracy. 1996. Vol. 7. № 3. P. 12–34.

World Economic Outlook Database. April 2019. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases

World Economic Outlook – GDP per capita. International Monetary Fund. October 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/Octoberhttps://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October

Report for Selected Countries and Subjects: October 2020. World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/Octoberhttps://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Чабанна, М. . (2021). Економічні аспекти індексування демократії. Політичні дослідження / Political Studies, (2), 7–32. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/246129

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади політичної науки