Гендерний вимір мовної поведінки жінок у різномовних сім’ях і партнерствах

Автор(и)

Ключові слова:

мовна поведінка, мовна стійкість, різномовна сім’я, партнерство, постколоніальний фемінізм

Анотація

Типові дослідження національної та мовної проблематики сфокусовані на макрорівні соціальної структури. Незважаючи на значну кількість наявних досліджень проблематики гендерної нерівності, в Україні зокрема, питання інкорпорації гендерного аспекту в контекст відтворення національної ідентичності детально не досліджувалося. Зважаючи на постколоніальну спадщину українського суспільства, що спирається на її статусні позиції відносно Росії за радянських часів, можна говорити про існування ієрархічності у контексті національних ідентичностей, де мова являє собою один із зчитуваних та виразних її проявів. Враховуючи обидві ієрархічні структури, що існують в сучасному українському суспільстві, а саме – гендерну та національну, основною темою дослідження є питання про те, чи робить гендерна нерівність внесок у зміну практик мовної поведінки у різномовних сім’ях та партнерствах у контексті постколоніального досвіду українського суспільства. Дослідники застосовують концептуальне розрізнення „креольської” та „тубільної” моделей української ідентичності для вибудовування зв’язків між мовною поведінкою та національною ідентичністю. Емпіричною базою дослідження слугує серія напівструктурованих інтерв’ю із жінками, котрі змінили мову спілкування у шлюбі і/чи партнерстві. Ключовий висновок дослідження полягає в тому, що гендерні та постколоніальні ієрархії демонструють досить тісний взаємозв’язок. Дослідження виявило, що чинники зміни мов у випадку україномовних і російськомовних інформанток не є однаковими. Перспектива дослідження може бути пов’язана із питанням про те, чи послаблення гендерної нерівності матиме наслідком послаблення постколоніальних ієрархій в Україні?

Посилання

Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок. Фонд ООН в галузі народонаселення. 2018. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Сучасне%20розуміння%20маскулінності_Звіт%20дослідження.pdf (дата звернення: 15.06.2021).

Михайлишина Д., Кобернік О., Солтисяк Р. Як збільшити зайнятість жінок і чому це важливо для економіки? Аналітична записка. Центр економічної стратегії. 2019. URL: https://ces.org.ua/gender-paper/ (дата звернення: 15.05.2021).

Оксамитна С. Гендерні відмінності у сфері зайнятості, освіти та навчання в Україні в контексті Угоди про асоціацію. Український центр європейської політики. 2021. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Doslid_01_2021_WEB_NEW_2.pdf (дата звернення: 15.06.2021).

Гендерні ролі і стереотипи. Група „Рейтинг”. 2021. URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_gender_032021_fin.pdf (дата звернення 15.05.2021).

Становище української мови в Україні: аналітичний огляд. Простір свободи. 2020. URL: https://prostirsvobody.org/img/ck341/plugins/ filemanager/browser/default/images/Stan.pdf (дата звернення: 15.06.2021).

Кулик В. Гібридна дерусифікація. Критика. 2017. № 7–8 (237–238). С. 2–7.

Вебер М. Господарство і суспільство / пер. з нім. М. Кушнір. Київ : Всесвіт, 2012. 1112 с.

Шнаппер Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації / пер. з фр. Р. Мардера. Харків : Фоліо, 2007. 224 c.

Ґелнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм / пер. з англ. Київ : Таксон, 2003. 300 с.

Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму / пер. з англ. В. Морозова. Київ : Критика, 2001. 272 c.

Берґер П., Берґер Б. Що таке інституція? Випадок мови / пер. з англ. Ю. Яремка. Незалежний культурологічний часопис „Ї”. 2004. № 35. С. 186–193.

Billig M. Banal Nationalism. London : Sage, 1995. 208 p.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. Київ : Критика, 2000. 304 с.

Рябчук М. Дві України: реальні межі, віртуальні війни. Київ : Критика, 2003. 338 с.

Рябчук М. Дві України: кінець амбівалентности? Критика. 2015. № 1–2 (207–208). С. 2–12.

Волобуєв М. До проблеми української економіки. Документи українського комунізму / за ред. І. Майстренка. Нью-Йорк : Пролог, 1962. С. 132–230.

Шаповал М. Велика революція (З нагоди 10-ліття революції на Україні). Прага : Вільна спілка, 1928. 272 с.

Шаповал М. Соціологія українського відродження. Прага : Український соціологічний інститут в Празі, 1937. 47 с.

Субтельний О. Україна: історія / пер. з англ. Ю. Шевчука. Київ : Либідь, 1991. 512 с.

Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження / пер. з англ. П. Грицака. Київ : Критика, 2009. 200 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / пер. з англ. К. Ботанова, Т. Цимбал, Н. Ґхазалі, Т. Марценюк. Київ : Критика, 2007. 608 с.

Каппелер А. „Мазепинці”, „малороси”, „хохли”: українці в етнічній ієрархії Російської імперії. Київська старовина: науковий історико-філологічний журнал. 2001. № 5. С. 8–20.

Рябчук М. Сором’язливий колоніалізм. Збруч. 2021. URL: https://zbruc.eu/node/102782 (дата звернення: 14.06.2021).

Yuval-Davis N. Gender and Nation. London : Sage Publications, 1997. 168 p.

Mohanty Ch. Feminism Without Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham : Duke University Press, 2003. 312 p.

Бочковський О. Боротьба народів за національне визволення: націологічні нариси. Вибрані праці та документи. Том 2. Київ : Дух і літера, 2018. С. 285–602.

Масенко Л. Нариси із соціолінгвістики. Київ : Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2010. 242 с.

Масенко Л. Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації / ред. Ю. Бестерс-Дільґер. Київ : Видавництво „Києво-Могилянська академія”, 2010. С. 96–131.

Frazer N. Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Issues. Studies in Social Justice. 2007. № 1 (1). P. 22–35.

Bilanuik L. Gender, Language Attitudes, and Language Status in Ukraine. Language in Society. 2003. Vol. 32. № 1. P. 47–78.

Fishman J. Bilingualism with and without Diglossia; Diglossia with and without bilingualism. The Bilingualism Reader. London : Routledge, 2000. P. 81–88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Молоціян, А. ., & Шелухін, В. . (2021). Гендерний вимір мовної поведінки жінок у різномовних сім’ях і партнерствах. Політичні дослідження / Political Studies, (2), 135–149. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/246321

Номер

Розділ

Політична психологія