Згортання демократії як небезпека повернення до авторитаризму

Автор(и)

Ключові слова:

демократія, згортання демократії, політичний режим, демократизація, політична криза

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми загрози згортання демократії. Приклади згортання демократії засвідчили відсутність вільних і справедливих виборів у низці країн світу, що під загрозою є незалежність судової системи, порушення права на свободу слова, що обмежує здатність політичної опозиції кидати виклик урядові, залучати до відповідальності, пропонувати альтернативи режиму. Розкривається специфіка згортання демократії. Аналізується взаємозв’язок між політичними інститутами, кореляція з ефектом демократичного дизайну. З’ясовуються завдання для розв’язання проблеми глобалізації і консолідації демократії. Розглядається проблема згортання демократії у зв’язку з поширенням COVID-19, оскільки демократичний спектр неодноразово вдавався до надмірного контролю, обмеження свобод, таких як пересування та масові збори, а також довільний або насильницький примус. Звертається увага на те, що економічний розвиток зменшує вірогідність перетворення демократій на авторитаризм. З урахуванням цього було визначено мету дослідження – систематизувати чинники згортання демократії. Задля досягнення мети було проаналізовано та систематизовано критерії підходів до аналізу проблем згортання демократії. У підсумку, до чинників згортання демократії віднесено: популізм, ослаблення політичних інститутів, порушення прав особистості і свободи думки, які ставлять під сумнів ефективність, стійкість демократичних систем. Встановлено, що проблемними аспектами є розходження в ідентичності; демократизація за допомогою мирних протестів знизу вгору призвела до вищого рівня демократії і демократичної стабільності, ніж демократизація, викликана елітами; конституції, що виникають унаслідок плюралізму (відображають різні сегменти суспільства), з більшою імовірністю сприятимуть ліберальній демократії (принаймні у короткостроковій перспективі); що загроза громадянського конфлікту спонукає режими на демократичні поступки; розвиток у демократичному напрямі вимагає колективної безпеки; процес демократизації може відбуватися випадково, оскільки залежить від унікальних характеристик, обставин; кореляція демократизації з поширенням знань як здатність легітимізувати їх серед громадян, на відміну від знань під контролем елітних груп.

Посилання

Diamond Larry. Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes. Democratization. 15 September 2020. Р. 1–21.

Levitsky Steven; Ziblatt Daniel. How Democracies Die. United States : Crown, 2018.

Varol Ozan O. Stealth Authoritarianism in Turkey. Graber Mark A.; Levinson Sanford; Tushnet Mark V. (eds.). Constitutional Democracy in Crisis? Oxford University Press. 2018. Р. 339–354.

Huntington Samuel. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century / Samuel Huntington. – Norman, OK. : University of Oklahoma Press, 1991. р. 23.

Bunce V. Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Postcommunist Experience. Valerie Bunce. World Politics. 2003. Vol. 55. No. 2. 2003. P. 167–192.

Linz Juan, Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1996.

Carothers Thomas. The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy. 1 January 2002. No. 13 (1). Р. 5–21.

Przeworski Adam. Democracy and the Market : Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge, 1991.

Offe C. Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East-Central Europe. Lengyl G., Offe C. and Tholen J.(eds.). Economic Institutions, Actors and Attitudes : East-Central Europe in Transition. Budapest, 1992.

Kuzio T. Transition in Post-Communist States : Triple or Quadruple. Politics. 2001. No. 1 (3). Р. 168–177.

McFaul M. The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship : Noncooperative Transitions in the Postcommunist World. World Politics. 2002. No. 54 (2). Р. 212–244.

Linz J. J., Stepan A. C. Toward consolidated democracies. Journal of Democracy AC. 1996. No. 7 (2). Р. 14–33.

Mounk Yascha. Democracy on the Defense. Foreign Affairs. 2021. URL:www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-16/democracy-defense

Freedom House. Democracy in Retreat (Report). 2019. URL: http://www.freedomhouse.org

Bermeo Nancy. On Democratic Backsliding. Journal of Democracy. January 2016. No. 27 (1). Р. 5–19.

Maerz Seraphine F.; Lührmann Anna; Hellmeier Sebastian; Grahn Sandra; Lindberg Staffan I. State of the world 2019: autocratization surges – resistance grows. Democratization. 18 May 2020. No. 27 (6). Р. 909–927.

O’Donnell Guillermo. Debating the Transition Paradigm : In Partial Defense of an Evanescent „Paradigm”. Journal of Democracy. 1 July 2002. No. 13 (3). Р. 6–12.

Norris Pippa. Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks. Journal of Democracy (Scholarly response to column published online). Online Exchange on „Democratic Deconsolidation”. April 2017. Johns Hopkins University Press, 2018.

Mudde Cas, Kaltwasser Cristóbal Rovira. Populism: a Very Short Introduction. New York : Oxford University Press, 2017.

Kyle Jordan, Mounk Yascha. What Populists Do to Democracies. The Atlantic. 26 December 2018.

Kyle Jordan, Mounk Yascha. The Populist Harm to Democracy: An Empirical Assessment. Tony Blair Institute for Global Change. December 2018.

Cianetti Licia, Dawson James, Hanley Seán. Rethinking „democratic backsliding” in Central and Eastern Europe – looking beyond Hungary and Poland. East European Politics. 2018. No. 34 (3). Р. 243–256.

Rosenberg S. Democracy Devouring Itself: The Rise of the Incompetent Citizen and the Appeal of Right-Wing Populism. eScholarship, University of California. 1 January 2019.

Pandemic Backsliding V-Dem. URL: https://www.v-dem.net. 2021

Democracy under Lockdown. Freedom House. 28 January 2021. URL: http://www.freedomhouse.org

English local elections postponed over coronavirus. BBC News. 13 March 2020. URL: https://www.v-dem.net

OHCHR. COVID-19. 2021: States should not abuse emergency measures to suppress human rights – UN experts. URL: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2572

Democracy under Siege. Freedom in. the world 2021. Highlights from Freedom House’s annual report on political rights and civil liberties. URL: https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/FIW2021_World_

_FINAL-web-upload.pdf

Waldner David, Lust Ellen. Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding. Annual Review of Political Science. 11 May 2018. No. 21 (1). Р. 93–113.

Lieberman Robert C., Mettler Suzanne. The Fragile Republic. Foreign Affairs. Retrieved. 15 August 2020. URL: https://www. foreignaffairs.com/articles/united-states/2020- 08-07/democracy-fragile-republic

Mettler Suzanne. Four Threats: The Recurring Crises of American Democracy. New York : St. Martin’s Press, 2020.

Keilitz I. Illiberalism Enabled by the Coronavirus Pandemic: An Existential Threat to Judicial Independence. International Journal for Court Administration. 2020. No. 11 (2).

Democracy Facing Global Challenges: V-Dem Annual Democracy Report 2019 (Report). V-Dem Institute at theUniversity of Gothenburg. May 2019.

World Values Survey. WVS Database. URL: https://www. Worldvaluessurvey

Haggard Stephan, Kaufman Robert. Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Cambridge University Press, 2021.

Edgell A. В, Grahn S., Lachapelle J., Lührmann A., Maerz S. F. 2021. An Update on Pandemic Backsliding: Democracy Four Months After the Beginning of the COVID-19 Pandemic. V-dem.net. URL: https://www.vdem.net/media/filer_public/b9/2e/b92e59da-2a06-4d2e-82a1-b0a8dece4af7/v-dem_policybrief-24_update-pandemic-backsliding_200702.pdf>

Democracy in Retreat (Report). Freedom House. 2019. URL: http://www.freedomhouse.org

Schmitter Ph. O’Donnel G., Whitehead L. (eds.). Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy. Baltimore : The Johns Hopkins University, 1986. 198 р.

Mounk Y. The Undemocratic Dilemma. Journal of Democracy. 2018. No. 29. Р. 98–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Ткач, О. . (2021). Згортання демократії як небезпека повернення до авторитаризму. Політичні дослідження / Political Studies, (2), 170–185. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/246334

Номер

Розділ

Проблеми світового політичного розвитку