Криза проникнення: український контекст

Автор(и)

  • Світлана Брехаря Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-5547-5984

Ключові слова:

політична модернізація, модернізаційні кризи, криза проникнення, непроникненість влади, децентралізація, органи місцевого самоврядування, фінансово-промислові групи.

Анотація

У статті аналізуються вияви кризи проникнення в Україні у ході трансформації політичного режиму і модернізації політичної системи, суперечності та перешкоди, що виникають під час реалізації владою повноважень та рішень. Обґрунтовується поняття „кризи проникнення” як нездатність влади втілювати ухвалені нею рішення в суспільну практику. Аналізуються фактори, що здатні провокувати розвиток та загострення кризи, серед яких в українських реаліях залишаються передусім діяльність фінансово-промислових груп, нечіткий розподіл компетенцій між радами та місцевими державними адміністраціями, протистояння вертикалі „центр-регіони”, відсутність дієвої

судової системи. Авторка пропонує під час аналізу кризи виділяти два рівні: інституційний - адже криза проникнення насамперед зачіпає інституційно-політичну структуру влади, переважно вражає вертикальні відносини „центр-регіони”; та соціальний - виявом кризи є зниження здатності державного управління проводити свої директиви в маси і отримувати від них адекватну реакцію. Авторка звертає увагу на феномен непроникненості влади, її герметизації, що може провокувати спалахи протестів - коли громадяни відкрито висловлюють незгоду з владним курсом та домагаються, аби їхні цілі та інтереси були визнані. На думку авторки, політичне і адміністративне проникнення необхідне для життєздатної політичної системи. У разі втрати владою цієї властивості владний механізм та відносини між його суб’єктами потребуватимуть переформатування. Серед заходів, здатних уповільнити або подолати кризу проникнення в актуальних для України реаліях, авторка вказує на необхідність ефективної реформи державного апарату, судової реформи, громадського аудиту дій влади та здійснення політики деолігархізації.

Посилання

Binder L., Colcman J., Pye L. and other. Crises and Sequences in Political Development : monograph / ed. by L. Binder. Princeton : Princeton University Press, 1971. 326 р.

Абрамов А. В. Современная концепция модернизации: работа над прежними ошибками. Вестник Московского государственного областного университета. 2012. № 4. С. 112-127.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна на зламі тисячоліть : монографія. Київ : Видавничий центр „Академія”, 1999. 240 с.

Зеленько Г. І. Кризи політичного розвитку в Україні: причини та зміст. Політичні дослідження. 2021. № 2. С. 33-61.

Кройтор А. В. Особливості політичного транзиту в Україні. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 2018. С. 227-230.

Aklaev A. Ethnopolitical legitimacy and ethnic conflict management : the case of the Russian Federation in the early 1990s : monograph. Berlin : Berghof Research Center for Constrctive Conflict Management, 1996. 80 p.

Лобанов К. Н. Кризисы политического развития: трагедия или шанс на обновление? Вестник ВГУ. 2013. № 2. С. 60-65.

Шаповаленко М. В. Криза проникнення та проблеми регіонального управління у демократичному транзиті посткомуністичного типу (компаративний аналіз). Актуальні проблеми історії та культури України : зб. наук. праць. Миколаїв-Одеса, 2000. С. 187-197.

Linz J. J. Early state building and late peripheral nationalism against the state: the case of Spain. Building states and nations : monograph. London : Sage, 1973. P. 32-116.

Кабачій Р. Романтики на граніті. Український тиждень. 2010. 14 жовтня. URL: https://tyzhden.ua/Publication/7541 (дата звернення 08.12.21).

Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в місті Києві з 2 жовтня 1990 року. Постанова Верховної Ради Української РСР від 17.10.1990 р. № 402 XII. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/402-12#Text (дата звернення 08.12.21).

Депутати створюють нові органи влади, які будуть служити тільки Ющенку. Українська правда. 2004. 25 листопада. URL: https://www.pravda.com. ua/news/2004/11/25/3004657/ (дата звернення: 08.12.2021).

World-Low 9% of Ukrainians Confident in Government. Gallup. 2019. 21 March. URL: https://news.gallup.com/poll/247976/world-low-ukrainians-confident- government.aspx (дата звернення: 08.12.2021).

Опитування населення України стосовно довіри до судової та інших гілок влади, суддівської незалежності та підзвітності, сприйняття корупції та готовності повідомляти про її прояви. Нове правосуддя. 2021.1 квітня. URL: https://newjustice. org.ua/wp-content/uploads/2021/06/2021_Survey_Population _Report_UKR.pdf (дата звернення: 08.12.2021).

Макаров Г. В. Запобігання компетенційним конфліктам за участю представницьких органів місцевого самоврядування : аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2021. URL: https://niss. gov.ua/sites/default/files/2021-01/zapobigannya-konfliktam.pdf (дата звернення:

12.2021) .

Зеленько Г. І. Політична система та політичний режим: пошук ліків від вірусу самознищення. Національна єдність у конкурентному суспільстві : аналітична доповідь. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. С. 7-49.

Герус А. Особиста сторінка у Facebook. 2021. 12 березня. URL: https://

www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10223092205347212 (дата звернення:

12.2021) .

Звільнити захоплену державу Україна. Офіційний сайт Центру економічної стратегії. 2017. 15 березня. URL: http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/ Zvilnyty-zakhoplenu-derzhavu-Ukraina.pdf (дата звернення: 08.12.2021).

Брехаря С. Г. Соціально-економічні чинники суспільно-політичних трансформацій в Україні. Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018) : зб. наук. праць. Київ, 2019. С. 151-190.

Опитування іноземних інвесторів. Офіційний сайт Центру економічної

стратегії. 2019. 13 травня. URL: https://ces.org.ua/investor-survey/ (дата

звернення: 08.12.2021).

П’яте щорічне опитування іноземних інвесторів. Офіційний сайт ЄБА. 2020. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020_ForeignInvestorSurvey_ Presentation_ua.pdf (дата звернення: 08.12.2021).

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/79-19#Text (дата звернення: 08.12.2021).

За 5 років доходи місцевих бюджетів зросли більш ніж втричі. Сторінка прес- служби МЕРТ у Twitter. 2019. 21 лютого. URL: https://twitter.com/mineconomdev/ status/1098496561527570433 (дата звернення: 08.12.2021).

Бюджетний кодекс України. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 08.12.2021).

Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть - Богдан попросив. Українська правда. 2019. 16 серпня. URL: https://www.epravda.com.ua/ news/2019/08/16/650655/ (дата звернення: 08.12.2021).

АМУ занепокоєна нецільовим використанням коштів Фонду боротьби з COVID-19 і звернулася до Прем’єр-міністра та Голови Бюджетного комітету. Офіційний сайт АМУ. 2020. 11 червня. URL: https://auc.org.ua/novyna/amu- zanepokoyena-necilovym-vykorystannyam-koshtiv-fondu-borotby-z-covid-19-i- zvernulasya-do (дата звернення: 08.12.2021).

Репко М. Економіка карантину: відвернути глибшу кризу ще можливо. Офіційний сайт ЦЕС. 2020. 1 липня. URL: https://ces.org.ua/economics-of- quarantine/ (дата звернення: 08.12.2021).

Соціально-політична ситуація в Україні (липень 2020 р.). Офіційний сайт Центру Разумкова. 2020. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni- doslidzhennia/sotsialnopolitychna-sytuatsiia-v-ukraini-lypen-2020r?fbclid=IwAR2r7 LiUm0peyr03TeGPZq7qnzrFtciu GYYZi9dMz7aTNR65fskPE2JPQjo (дата звернення:

12.2021) .

Допоможи собі сам: українці розчаровані в реформах, але готові підтримувати одне одного та свої громади. Офіційний сайт програми USAID „Долучайся!”. 2020. URL: https://engage.org.ua/dopomozhy-sobi-sam-ukraintsi- rozcharovani-v-reformakh-ale-hotovi-pidtrymuvaty-odne-odnoho-ta-svoi-hromady/ (дата звернення: 08.12.2021).

Рішення Конституційного суду України № 13-р/2020. 2020. 27 жовтня. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf7fbcliddwAR1gVci WZSmBDS17mU9OMgW2Qv8yMxJVpfBqnaZ3Inaxfx_yVEqTVp7gHuE (дата звернення:

12.2021) .

Понад сто справ про недостовірне декларування закрито - в. о. керівника САП. Інтерфакс—Україна. 2020. 1 грудня. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/ general/707024.html (дата звернення: 08.12.2021).

ВРП: проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки суперечить чинному конституційному регулюванню суспільних відносин. Судова влада України. 2020. 13 липня. URL: https://court.gov.ua/press/news/967751/ (дата звернення:

12.2021) .

Акт ВРП: Про затвердження позиції Вищої ради правосуддя за результатами узагальнення пропозицій судів, органів та установ системи правосуддя стосовно проєкту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Господарський суд Київської області. 2020. 17 вересня. URL: https://ko.arbitr.gov.ua/sud5012/996913/ (дата звернення: 08.12.2021).

Звернення Громадської ради доброчесності до Президента України щодо неконституційного подання про призначення суддів. Офіційний сайт ГРД. 2020. 1 грудня. URL: https://grd.gov.ua/news/zvernennia-hromads-koi-rady-dobrochesnosti- do-prezydenta-ukrainy-shchodo-nekonstytu/ (дата звернення: 08.12.2021).

Ukraine - Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on the draft amendments to the Law 'on the Judiciary and the Status of Judges' and certain Laws on the activities of the Supreme Court and Judicial Authorities (draft Law no. 3711), adopted by the Venice Commission at its 124th online Plenary Session (8-9 October 2020). Офіційний сайт Венеційської комісії. 2020. 9 жовтня. URL: https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)022-e&fbclid=IwAR3JvdqgcAeGofPyphB5BcB ZqKiPRi6Fog1UPnFOzJGQ4cx0S-6h1AUiKco (дата звернення: 08.12.2021).

Tilly Ch. Western State-Making and Theories of Political Transformation. The Formation of National States in Western Europe : monograph. Princeton, 1975. Р. 601-686.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-27

Як цитувати

Брехаря, С. (2022). Криза проникнення: український контекст. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (3).), 34–55. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/262021

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси