Збереження пам’яті про жертви Бабиного Яру: меморіальні контексти та політичні виклики сучасності

Автор(и)

  • Анатолій Подольський Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1704-9674

Ключові слова:

Бабин Яр, політика пам’яті, культура пам’яті, Голокост, геноцид ромів, антисемітизм, нацизм, Друга світова війна, „війна пам’ятей”, російська агресія, державна Концепція комплексної меморіалізації теренів Бабиного Яру

Анотація

Стаття присвячена науко­вому аналізу проблеми меморіалізації те­ренів Бабиного Яру в суверенній Україні.

Автор розкрив історичний контекст цієї проблематики, лапідарно представивши історію трагедії Бабиного Яру, злочинів націонал-соціалізму, вбивство цивільного населення — і євреїв, і не євреїв Києва — під час нацистської окупації міста в роки Другої світової війни. Особливу увагу в статті при­ділено сучасному стану збереження пам’яті про жертви Бабиного Яру, політичній складо­вій цієї проблеми, зокрема — боротьбі проти проросійського проєкту вшанування пам’яті жертв Голокосту і жертв Бабиного Яру.

У статті розглянуто головні наукові, меморіальні та політичні аспекти й принципи діяльності приватного фонду „Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"” (МЦГБЯ). Наведено приклади втручання цієї фундації в українську політику пам’яті з метою впливу на зміну української традиції вшанування пам’яті про жертви Другої світової війни, що формувалася в останні тридцять років та спроб просування історичних наративів путінського режиму. Запропоновано шляхи подолання такого впливу на політику і культуру пам’яті в Україні, представлено переваги державної концепції комплексної меморіалізації теренів Бабиного Яру.

На думку автора, першим кроком до втілення у життя цієї концепції має стати консолідація зусиль усіх зацікавлених у гідному вшануванні пам’яті жертв Голокосту та Бабиного Яру. Йдеться насамперед про спільні зусилля профільних, фахових установ, державних інституцій та неурядових, громадських об’єднань у створенні справжнього Національного меморіалу на території Бабиного Яру, що увічнить пам’ять усіх цивільних та військових жертв цього трагічного місця не тільки столиці, але й всієї країни. Автор наголошує на важливості й актуальності цієї форми боротьби за пам’ять і власну історію, необхідності протистояння російській агресії в царині формування історичної пам’яті про Другу світову війну в Україні.

Посилання

Концепція комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника „Бабин Яр” / авт. кол.: Г. Боряк (голова), В. Гриневич, М. Гутор, Н. Кашеварова та ін. Міністерство культури України, НАН України, Інститут історії України, Національний історико-меморіальний заповідник „Бабин Яр”. Київ, 2019. 119 с.

Нахманович В. Концепція Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр”: невігластво чи наукове шахрайство? URL: https://www.istpravda.com.ua/ соІитт/2017/12/1/151541/ (дата звернення: 16.05.2022).

Пастушенко Т. Бабин Яр і питання національної безпеки. URL: https://day. kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/babyy-yar-y-vopros-nacyonalnoy-bezopasnosty (дата звернення: 16.05.2022).

Лисенко О. Бабин Яр: шоу на кістках у театрі абсурду. URL: https://www. istpravda.com.ua/columns/2020/04/30/157421/ (дата звернення: 16.05.2022).

Шаповал Ю. Антикризовий ресурс політики пам’яті в Україні. Політичні дослідження. 2021. № 2. С. 111-134.

Киридон А. Політика пам’яті в України (1991-2015 рр.). Україна — Європа — Світ. 2015. № 15. С. 244-250.

Гриневич В. Подолання тоталітаризму і постколоніалізму: трансформації культури та ідеології сучасної України. Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 552 с.

Ніколаєць Ю. Історична політика у контексті реформування українського суспільства (2014-2019 рр.). Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : зб. наук. праць / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 432 с.

Подольський А. Історична пам’ять про долю українських євреїв у добу Другої світової війни: сучасні суспільно-політичні та історіографічні тенденції і перспективи. Суспільно-політична активність та історична пам’ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 280 с.

Бабий Яр: человек, власть, история: документы и материалы. В 5 кн. Кн. 1: Историческая топография. Хронология событий / сост. : Т. Евстафьева, В. Нахманович; ред. кол. : С. Богунов, В. Воронин, А. Герус и др. Общественный комитет по увековечению памяти жертв Бабьего Яра, Государственный комитет по делам национальностей и миграции, Государственный комитет архивов Украины, Служба безопасности Украины, Национальная библиотека Украины имени В. Вернадского, Музей истории г. Киева, Украинский центр изучения истории Холокоста. Киев : Внешторгиздат Украины, 2004. 730 с.

Подольський Анатолій. Бабин Яр та постколоніальний підхід. „Ми

маємо виховати в собі культуру відповідальності за пам’ять про наше минуле”. URL: https://day.kyiv.ua/uk/artide/cuspilstvo/babyn-yar-ta-postkolonialnyy-pidhid

(дата звернення: 08.01.2021).

Пастушенко Тетяна. Бабин Яр і питання національної безпеки. „Відхід від концепту "Великої перемоги" як його центрального компоненту є одним із способів протистояти російській гібридній війні”. URL: https://day.kyiv.ua/uk/ artide/cuspilstvo/babyy-yar-y-vopros-nacyonalnoy-bezopasnosty (дата звернення: 16.05.2022).

Нахманович Віталій. Бабин Яр... як плацдарм для „русского мира”. День. 2017. 7 серпня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/artide/den-planety-svitovi-dyskusiyi/ babyn-yar-yak-placdarm-dlya-russkogo-myra (дата звернення: 16.05.2022).

Щодо походження фінансування Меморіального центру Голокосту Бабин

Яр. URL: https://www.obozrevatel.com/crime/pochemu-ukrainskie-vlasti-reshili-

priyutit-tovarischa-fuksa.htm (дата звернення: 23.11.2018).

Загальний огляд базового історичного наративу Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. URL: http://prostir.museum/files/gvbhnmcgby1.pdf (дата звернення: 16.05.2022).

Офіційний сайт Національного історико-меморіального заповідника „Бабин Яр”. URL: http://babynyar.gov.ua/ (дата звернення: 03.01.2019).

Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього: Матеріали міжнародної наукової конференції 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ. Київ : Український центр вивчення історії Голокосту. Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, 2012.

Ілля Хржановський, художній керівник Меморіалу „Бабин Яр”, режисер фільму „Дау”. Укрінформ. 02.03.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric- culture/2887839-illa-hrzanovskij-hudoznij-kerivnik-memorialu-babin-ar-reziser-filmu- dau.html (дата звернення: 16.05.2022).

Нідерландський історик Карел Беркгоф заявив, що більше не може підтримувати проєкт Меморіалу „Бабин Яр” з етичних міркувань. URL: https:// novynarnia.com/2020/04/24/berkhoff/ (дата звернення: 29.04.2022).

Експертна оцінка кінопроєкту „Дау”. URL: https://www.washingtonpost. com/nation/2019/01/25/hundreds-ordinary-people-spent-two-years-role-playing- soviet-totalitarianism-were-they-abused-art/ (дата звернення: 16.05.2022).

Скандальний фільм „Дау”: кримінал, знущання над дітьми та позиція „Бабиного Яру”. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/23/157384/ (дата звернення: 16.05.2022).

Илья Хржановский о „Дау” и не только: чекисты, нацизм, священная свинья и любовь. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3abgIr5mJ3E (дата звернення: 15.05.2021).

Бабин Яр. Музей жахів режисера Хржановського. URL: https://www. istpravda.com.ua/articles/2020/04/27/157398/ (дата звернення: 16.05.2022).

Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. URL: https://pen.org.ua/zvernennya-ukrayinskoyi- kulturnoyi-ta-naukovoyi-spilnoty-shhodo-memoriyalizatsiyi-babynogo-yaru (дата звернення: 16.05.2022).

Бадьйор Дар’я, Козленко Іван. Рік Хржановського у Меморіалі Бабиного Яру. Хроніки. URL: https://lb.ua/culture/2020/05/21/458037_rik_hrzhanovskogo_memoriali. html (дата звернення: 15.05.2022).

У Бабиному Яру відкрили інсталяцію розстріляних колон. У соцмережах їх назвали „дементорами”. URL: https://bigkyiv.com.ua/u-babynomu-yaru-vidkryly- instalyatsiyu-rozstrilyanyh-kolon-u-sotsmerezhah-yih-nazvaly-dementoramy/ (дата звернення: 01.10.2020).

Нахманович Віталій. Палімпсест Бабиного Яру. URL: https://www.istpravda. com.ua/columns/2021/03/15/159140/ (дата звернення: 01.04.2022).

Звернення українських євреїв до громадянського суспільства України. URL: http://babiyar.org.ua/?p=1292 (дата звернення: 10.05.2022).

Мінкульт передав в оренду будівлю єврейського цвинтаря проросійському Меморіальному центру Голокосту. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2022/ 01/4/160737/ (дата звернення: 16.05.2022).

Нахманович Віталій. Питаннями Бабиного Яру опікується особисто голова ОП Єрмак. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2022/01/5/160747/ (дата звернення: 16.05.2022).

Петровський-Штерн Йоханан. Анти-імперський вибір: постання українсько- єврейської ідентичности / пер. з англ. Павла Грицака і Миколи Климчука; за

ред. Вадима Дивнича; наук, ред. Ярина Цимбал. Український науковий інститут Гарвардського університету, Інститут Критики. Київ : Критика, 2018. 432 с.

Концепція Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру / авт. кол.: Боряк Г. (голова), Гриневич В., Гутор М., Кашеварова Н. та ін. НАН України, Інститут історії України. Київ, 2018. 73 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-27

Як цитувати

Подольський, А. (2022). Збереження пам’яті про жертви Бабиного Яру: меморіальні контексти та політичні виклики сучасності. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (3).), 121–137. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/262034

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія