Особливості міжінституційних відносин у напівпрезидентських країнах Європи

Автор(и)

Ключові слова:

система державного правління, напівпрезиденталізм, урядовий кабінет, президент, парламент, міжінституційні відносини, стабільність, конфліктність, ефективність, дуалізм виконавчої влади, країни Європи

Анотація

У статті порівняно та систематизовано параметри й особливості співвідношення показників і патернів стабільності, конфліктності й ефективності міжінституційних відносин у рамках різних видів напівпрезиденталізму в країнах Європи. Для цього спочатку запропоновано визначення й уточнено дефінітивні ознаки напівпрезиденталізму та виокремлено його приклади як найпоширенішої системи державного правління в країнах Європи, а після цього аргументовано, що про напівпрезиденталізм доцільно говорити у множині. З огляду на це, виділено та наповнено змістом три базові класифікації напівпрезиденталізму, зокрема формальну чи інституційну, фактичну чи політичну й формально-фактичну чи інституційно-політичну, а також види напівпрезиденталізму в кожній з них. Після цього емпірично верифіковано і підтверджено, зокрема на досвіді країн Європи, теоретизовану у політичній науці позицію, згідно з якою напівпрезиденталізм і його окремі види зумовлюють доволі різні, а інколи й взаємовиключні наслідки, ризики і перспективи. Останні, серед іншого, виявляються у різноспрямованому зіставленні напівпрезиденталізму і його опцій зі стабільністю, конфліктністю й ефективністю міжінституційних відносин у трикутнику „президент – прем’єр-міністр/уряд – парламент”. Відповідно, підтверджено доцільність трактування напівпрезиденталізму не як гомогенного, а як гетерогенного феномену, який спричиняє різнорідні ефекти, в тому числі щодо стабільності, конфліктності й ефективності міжінституційних відносин у рамках різних видів аналізованої системи правління в країнах Європи. Враховуючи це, підсумовано, що саме різні види напівпрезиденталізму (а не напівпрезиденталізм у цілому) і теоретично, і емпірично є надійнішими та валіднішими індикаторами вибору систем державного правління, аніж критика кожної з них, адже перші у різних ситуаціях можуть виявлятися по-різному, наближуючись чи віддаляючись від оптимальної і пошукуваної конструкції міжінституційних відносин.

Посилання

Ecevit Y., Karakoç E. The Perils of Semi-Presidentialism: Confidence in Political Institutions in Contemporary Democracies. International Political Science Review. 2017. Vol. 8. No. 1. P. 4–20.

Elgie R. Semi Presidentialism and Comparative Institutional Engineering. Semi-Presidentialism in Europe / ed. by R. Elgie. Oxford University Press, 1999. P. 281–299.

Elgie R. Varieties of Semi-Presidentialism and Democratic Survival. Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance / ed. by R. Elgie. Oxford University Press, 2011. P. 54–79.

Elgie R. Executive Leadership in Semi-Presidential Systems. Oxford Handbook of Political Leadership / ed. by P. Hart, R. A. W. Rhodes. Oxford University Press, 2014. P. 472–486.

Elgie R., Schleiter P. Variation in the Durability of Semi-Presidential Democracies. Semi-Presidentialism and Democracy / ed. by R. Elgie, S. Moestrup, Y.-S. Wu. Palgrave, 2011. P. 42–60.

Kirschke L. Semipresidentialism and the Perils of Power-Sharing in Neopatrimonial States. Comparative Political Studies. 2007. Vol. 40. No. 11. P. 1372–1394.

Pugaciauskas V. Semi-Presidential Institutional Models and Democratic Stability: Comparative Analysis of Lithuania and Poland. Lithuanian Political Science Yearbook. 1999. P. 1–26.

Sedelius T., Linde J. Unravelling Semi-Presidentialism: Democracy and Government Performance in Four Distinct Regime Types. Democratization. 2018. Vol. 25. No. 1. P. 136–157.

Shugart M. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns. French Politics. 2005. Vol. 3. No. 3. P. 323–351.

Skach C. The „newest” Separation of Powers: Semi-Presidentialism. International Journal of Constitutional Law. 2007. Vol. 5. No. 1. P. 93–121.

Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти : монографія. Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2018. 636 с.

Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного правління: теоретико-методологічний зріз. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. № 2 (88). С. 318–345.

Литвин В. До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму на підставі особливостей дуалізму, партійної приналежності і відповідальності виконавчої влади та композиції легіслатур. Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей. 2019. Вип. 40. С. 26–33.

Литвин В. Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в рамках різних видів напівпрезиденталізму. Український часопис конституційного права. 2018. № 4. С. 94–112.

Elgie R. Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance. Oxford University Press, 2011. 206 p.

Elgie R. Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies. Taiwan Journal of Democracy. 2007. Vol. 3. No. 2. P. 53–71.

Lytvyn V. Conditionality, Factors and Indicators of Heterogeneity and Typologization of Semi-Presidential System of Government. Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. 2020. No. 13. P. 31–55.

Lytvyn V., Romanyuk A. Types and Effects of European Semi-Presidentialism: Based on the Features of Dualism, Party Affiliation and Responsibility of the Executive and the Composition of Legislatures. The Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2021. Vol. XXIII. No. 1. P. 87–116.

Cheibub J. A., Chernykh S. Constitutions and Democratic Performance in Semi-Presidential Democracies. Japanese Journal of Political Science. 2008. Vol. 9. No. 3. P. 269–303.

Elgie R. Semi-Presidentialism: Concepts, Consequences and Contesting Explanations. Political Studies Review. 2004. Vol. 2. No. 3. P. 314–330.

Fish S. Stronger Legislatures, Stronger Democracies. Journal of Democracy. 2006. Vol. 17. No. 1. P. 5–20.

Freeman M. Constitutional Frameworks and Fragile Democracies: Choosing Between Parliamentarism, Presidentialism and Semi-Presidentialism. Pace International Law Review. 2000. Vol. 12. P. 253–282.

Gunther R. The Relative Merits (and Weaknesses) of Presidential, Parliamentary and Semi-Presidential Systems: The Background to Constitutional Reform. Journal of social sciences and philosophy. 1999. Vol. 88. No. 3. P. 61–92.

Linz J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make а Difference? The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives / ed. by J. Linz, A. Valenzuela. Johns Hopkins University Press, 1994. P. 3–87.

Pasquino G. Nomination: Semi-Presidentialism: A Political Model at Work. European Journal of Political Research. 1997. Vol. 31. No. 1. P. 128–146.

Pasquino G. The Advantages and Disadvantages of Semi-presidentialism: A West European Perspective. Semi-Presidentialism Outside Europe: A Comparative Study / ed. by R. Elgie, S. Moestrup. Routledge, 2007. P. 14–29.

Weaver K., Rockman B. Assessing the Effects of Institutions. Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad / ed. by K. Weaver, B. Rockman. Washington : The Brookings Institutions, 1993. P. 1–41.

Weaver K., Rockman B. When and how do institutions matter? Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad / ed. by K. Weaver, B. Rockman. Washington : The Brookings Institutions, 1993. P. 445–461.

Elgie R. A Fresh Look at Semi-Presidentialism: Variations on a Theme. Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. No. 3. P. 98–112.

Elgie R. What is Semi-Presidentialism and Where is It Found. Semi-Presidentialism Outside Europe: A Comparative Study / ed. by R. Elgie, S. Moestrup. Routledge, 2007. P. 1–13.

Blondel J. Dual Leadership in the Contemporary World: A Step Towards Executive and Regime Stability. Comparative Government and Politics / ed. by J. Blondel. Boulder, 1984. P. 162–172.

Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge University Press, 1992. 316 p.

Lytvyn V. Institutional and Procedural Determination of Premier-Presidentialism as a Type of Semi-Presidential System of Government and Its Manifestations and Operationalizations in European Countries. Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. 2021. No. 16. P. 69–91.

Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи. Гуманітарні візії. 2017. № 3 (1). С. 37–44.

Lytvyn V. The Evolution, Logics, Variations and Improving of the Actual (Political and Behavioral) Typology of Semi-Presidentialism: Theorization and Manifestations on the Example of European Countries. Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. 2019. No. 11. P. 90–118.

Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2011. № 4. С. 140–149.

Chang C.-H. Cohabitation in Semi-Presidential Countries. Social Sciences. 2014. Vol. 3. No. 2. P. 31–43.

Elgie R. Semi-Presidentialism, Cohabitation and the Collapse of Electoral Democracies, 1990–2008. Government and Opposition. 2010. Vol. 45. No. 1. P. 29–49.

Elgie R., McMenamin I. Explaining the Onset of Cohabitation under Semi-presidentialism. Political Studies. 2011. Vol. 59. No. 3. P. 616–663.

Duverger M. A New Political System Model: Semi-Presidential Government. European Journal of Political Research. 1980. Vol. 8. No. 2. P. 165–187.

Bayram S. Intra-Democracy Regime Change: Transitions Between Presidential, Parliamentary and Semi-Presidential Systems. Politologicky Casopis. 2016. Vol. 23. No. 1. P. 3–22.

Sartori G. Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. New York University Press, 1997. 217 p.

Elgie R. Premier-Presidentialism, President-Parliamentarism, and Democratic Performance: Indicative Case Studies. Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance / ed. by R. Elgie. Oxford University Press, 2011. P. 157–185.

Protsyk O. Semi-Presidentialism under Post-Communism. Semi-Presidentialism and Democracy / ed. by R. Elgie, S. Moestrup, Y.-S. Wu. Palgrave, 2011. P. 98–116.

Elgie R., McMenamin I. Semi-presidentialism and Democratic Performance. Japanese Journal of Political Science. 2008. Vol. 9. No. 3. P. 323–340.

Beuman L. Semi-Presidentialism in a New Post-Conflict Democracy: The Case of Timor-Leste. Dublin City University, 2013. 249 p.

Protsyk O. Intra-Executive Competition between President and Prime Minister: Patterns of Institutional Conflict and Cooperation under Semi-presidentialism. Political Studies. 2006. Vol. 54. No. 2. P. 219–244.

Protsyk O. Politics of Intra-executive Conflict in Semi-Presidential Regimes in Eastern Europe. East European Politics and Societies. 2005. Vol. 19. No. 2. P. 135–160.

Sedelius T., Ekman J. Intra-Executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe. Government and Opposition. 2010. Vol. 45. No. 4. P. 505–530.

Sedelius T., Mashtaler O. Two Decades of Semi-Presidentialism: Issues of Intra-Executive Conflict in Central and Eastern Europe, 1991–2011. East European Politics. 2013. Vol. 29. No. 2. P. 109–134.

Skach C. Borrowing Constitutional Designs. Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic. Princeton University Press, 2005. 151 p.

Schleiter P., Morgan-Jones E. Citizens, Presidents and Assemblies: The Study of Semi-Presidentialism beyond Duverger and Linz. British Journal of Political Science. 2009. Vol. 39. No. 4. P. 871–992.

Savage L. How and When Do Presidents Influence the Duration of Coalition Bargaining in Semi-Presidential Systems? European Journal of Political Research. 2017. Vol. 57. No. 2. P. 308–322.

Protsyk O. Prime Ministers’ Identity in Semi-Presidential Regimes: Constitutional Norms and Cabinet Formation Outcomes. European Journal of Political Research. 2005. Vol. 44. No. 5. P. 721–748.

Roper S. Are All Semi-Presidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes. Comparative Politics. 2002. Vol. 34. No. 3. P. 253–272.

Lewis-Beck M. Who’s the Chef? Economic Voting under a Dual Executive. European Journal of Political Research. 1997. Vol. 31. No. 3. P. 315–325.

Lewis-Beck M., Nadeau R. French Electoral Institutions and the Economic Vote. Electoral Studies. 2000. Vol. 19. No. 2–3. P. 171–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Литвин, В. (2022). Особливості міжінституційних відносин у напівпрезидентських країнах Європи. Політичні дослідження / Political Studies, (2 (4).), 42–62. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269220

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси