Загальна теорія міграції крізь призму міждисциплінарних досліджень

Автор(и)

  • Володимир Гнатюк Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету „Львівська політехніка”, Україна https://orcid.org/0000-0002-2608-659X

Ключові слова:

міждисциплінарний дискурс, міграція, загальна теорія міграції, соціогуманітарні науки, аналітичні критерії

Анотація

У статті розглянуто проблему комплексності в рамках теорії міграції та наслідки міждисциплінарної взаємодії поміж різними гуманітарними науками з концептуальної площини. Актуальність питання полягає в тому, що сам концепт „загальна теорія міграції” є конотативною матрицею, яка об’єднує та структурує додаткові смислові навантаження у процесі зіткнення різних сфер дослідження, а отже, проблематизує вимір аналізу, зважаючи на ті чи інші варіації, які вчений обирає як фокус своєї уваги. Під час пошуку таких „точок дотику” була закладена можливість виділити конвергентні „мости” відповідної взаємодії для визначення цілісних теоретичних рамок для вивчення феномену. Як наслідок, метою статті є демонстрація, як розвивалися погляди дослідників з восьми напрямів аналізу міграційної теми на шляху до сучасного сформованого підходу – міждисциплінарного, що став основою для виокремлення „загальної теорії” в науковому дискурсі. Особливу увагу приділено аспекту відмінностей об’єктів вивчення за останні десятиріччя, що сприяло конструюванню відносно уніфікованої схеми на базі чотирьох критерій аналізу, зокрема, „дослідницького питання”, „рівня аналізу”, „домінуючої теорії” та „зразка гіпотези”.

У статті досліджується сутність концептуальної різниці у визначенні „міграції” науковцями різних галузей знань, що, на думку автора, стало фактором міждисциплінарного зближення та взаємодії. Задля досягнення дослідницької мети, автором були використані такі інструменти, як історіографічний (метод огляду літератури) та еклектичний, що акумулював позитивістський й інтерпретаційний підходи. Ключовим висновком став приклад сучасного стану міждисциплінарної наукової співпраці вчених щодо міграції як теми з восьми гуманітарних галузей знання. Стверджується, що формування та конвенційне прийняття „загальної теорії міграції” вже відбулося серед науковців, але в той же час відкрило нові перспективи для міграційних розвідок, що дотепер були менш популярні або не вивчалися взагалі.

Визначено актуальні, на думку автора, напрями міждисциплінарних досліджень. Наголошено, що оптимальна форма реалізації останніх – це міжнародні порівняльні проєкти. Приділено увагу шляхам розв’язання практичних міграційних проблем. Вказано, що політики реалізують цю матрицю теж, аби зрозуміти різні проблеми якісніше і детальніше, що особливо необхідно і важливо з практичної точки зору на тлі загострення подій 2022 р., коли розпочалася широкомасштабна російсько-українська війна.

 

Посилання

Abraham D. Law and Migration. Many Constants, Few Changes. Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 289–317.

Baszczak Ł., Kiełczewska A., Kukołowicz P., Wincewicz A., Zyzik R. How Polish society has been helping refugees from Ukraine. Polish Economic Institute. Warsaw, 2022. URL: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/07/Pomoc-pol-spol-UKR-ENG-22.07.2022-C.pdf

Bauböck R. Migration and Citizenship: Normative Debates. The Oxford Handbook of the Politics of International Migration. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 594–613.

Bean F., Brown S. Demographic Analyses of Immigration. Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 67–89.

Bjeren G. Gender and Reproduction. International Migration, Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York : Berg Publishers, 1997. P. 219–246.

Bloemraad I. Becoming a Citizen: Incorporating Immigrants and Refugees in the United States and Canada. Berkeley : University of California Press, 2006. 382 p.

Bommes M., Geddes A. Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State. London : Routledge, 2000. 304 p.

Borjas G. Immigration and Self-Selection. Immigration, Trade and the Labor Market. Cambridge, MA : NBER, 1991. P. 29–76.

Brettell C., Hollifield J. Migration theory: talking across disciplines (third edition). New York : Routledge, 2014. 344 p.

Brettell C., Reed-Danahay D. Civic Engagements: The Citizenship Practices of Indian and Vietnamese Immigrants. Stanford, CA : Stanford University Press, 2012. 296 p.

Brochmann G. Scandinavia: Governing Immigration in Advanced Welfare States. Controlling Immigration. A Global Perspective. Redwood City : Stanford University Press, 2014 (third edition). P. 281–301.

Card D. Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration. Journal of Labor Economics. Chicago : The University of Chicago Press. 2001. No. 19. P. 22–64.

Castles S., Kosack G. Immigrant Workers, and Class Structure in Western Europe. Oxford : Oxford University Press, 1973. 514 p.

Castles S., Miller M. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. New York : Palgrave Macmillan, 2009 (fourth edition). 400 p.

Castles S., Vasta E., Ozkul D. Australia: A Classical Immigration Country in Transition. Controlling Immigration. A Global Perspective. Redwood City : Stanford University Press, 2014 (third edition). P. 128–150.

Chung E. Japan and South Korea: Immigration Control and Immigrant Incorporation. Controlling Immigration. A Global Perspective. Redwood City : Stanford University Press, 2014 (third edition). P. 399–421.

Coleman D. Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals’ Dilemma. Columbia Law Review. New York : Columbia Law Review Association. 1996. No. 96. P. 1093–1167.

Duleep H., Regets M. The Decline in Immigrant Entry Earnings: Less Transferable Skills or Lower Ability? Quarterly Review of Economics and Finance (Special Issue on Immigration). University of Illinois at Urbana-Champaign : Elsevier. 1997. No. 37. P. 189–208.

Faist T. The Crucial Meso-Level. International Migration, Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York : Berg Publishers, 1997. P. 187–217.

FitzGerald S. The Sociology of International Migration. Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 115–147.

Freeman G. Immigrant Labor and Racial Conflict in Industrial Societies: The French and British Experiences. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1979. 378 p.

Freeman G. Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States. International Migration Review. New York : SAGE Publications. 1995. No. 29. P. 881–902.

Gabaccia D. Time and Temporality in Migration Studies. Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 37–66.

Gardner M. The Qualities of a Citizen: Women, Immigration and Citizenship, 1870–1965. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005. 264 p.

Hall P. Aligning Ontology and Methodology in Comparative Research. Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. P. 373–404.

Hammar T., Tamas K. Why Do People Go or Stay? International Migration, Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York : Berg Publishers, 1997. P. 1–19.

Hardwick S. Migration Theory in Geography. Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 198–226.

Hoerder D. Segmented Macrosystems and Networking Individuals: The Balancing Function of Migration Processes. Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives. Bern : Peter Lang, 1997. P. 73–84.

Hollifield J. American Immigration Policy and Politics: An Enduring Controversy. Developments in American Politics. New York : Palgrave Macmillan. 2010. No. 6. P. 271–296.

Hollifield J., Wilson C. Rights-Based Politics, Immigration, and the Business Cycle: 1890–2008. High-Skilled Immigration in a Global Labor Market. Washington, DC : AEI Press, 2011. P. 50–80.

Hollifield J., Wong T. The Politics of International Migration. How Can We „Bring the State Back In”? Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 227–288.

Jacobson D. Rights across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press, 1996. 181 p.

Kapur D., McHale J. Economic Effects of Emigration on Sending Countries. The Oxford Handbook of the Politics of International Migration. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 131–152.

Kok P. The definition of migration and its application: making sense of recent South African census and survey data. Southern African Journal of Demography. JSTOR : Princeton University Press. 1997. No. 7. P. 19–30.

Koslowski R. Global Mobility Regimes. New York : Palgrave Macmillan, 2011. 282 p.

Kritz M., Keely C., Tomasi S. Global Trends in Migration: Theory and Research in International Population Movements. New York : Center for Migration Studies, 1981. 433 p.

Lucassen J., Lucassen L. Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives. Bern : Peter Lang, 1997. 454 p.

Martin P. Economic Aspects of Migration. Migration theory: talking across disciplines. New York : Routledge, 2014 (third edition). P. 90–114.

Martin P. The United States: The Continuing Immigration Debate. Controlling Immigration. A Global Perspective. Redwood City : Stanford University Press, 2014 (third edition). P. 47–77.

Orrenius P., Zavodny M. Economic Effects of Migration: Receiving States. The Oxford Handbook of the Politics of International Migration. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 131–152.

Passel J., Cohn D. Unauthorized Immigrant Populations: National and State Trends. Washington, DC : Pew Hispanic Center, 2011. 32 p.

Passel J., Cohn D., Gonzalez-Barrera A. Population Decline of Unauthorized Immigrants Stalls, May Have Reversed. Pew Research Center Hispanic Trends Project. Washington, DC : Pew Research Center, 2013. 37 p.

Portes A. Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities. International Migration Review. New York : SAGE Publications. 1997. No. 31. P. 799–825.

Reitz J. Canada: New Initiatives and Approaches to Immigration and Nation-Building. Controlling Immigration. A Global Perspective. Redwood City : Stanford University Press, 2014 (third edition). P. 88–116.

Shweder R. The Moral Challenge in Cultural Migration. American Arrivals: Anthropology Engages the New Immigration. Santa Fe, NM : School of American Research Press, 2003. P. 259–294.

Sobestjańska A., Sopińska A. Urban hospitality: great growth, challenges and opportunities. Centrum analiy i badańUnia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. 2022. URL: https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Urban_hospitality_update.pdf

Soysal Y. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago : University of Chicago Press, 1994. 251 p.

Stark O. The Migration of Labor. Cambridge : Basil Blackwell, 1991. 406 p.

Suarez-Orozco M. Crossings: Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1998. 448 p.

Weiner M. The Global Migration Crisis. New York : HarperCollins, 1995. 252 p.

Wojdata M., Pachocka M., Sobestjańska A., Sopińska A., Wojno M. Nowy dom czy chwilowy azyl? Sytuacja uchodźców z Ukrainy wnioskujących o numer PESEL w 12 największych polskich miastach pod koniec kwietnia 2022 r. Сentrum Analiz i Badań Unia Metropolii Polskich im. P. Adamowicza. 2022. URL: https://metropolie.pl/artykul/nowy-dom-czy-chwilowy-azyl-raport- ump-1.

Zolberg A. A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2006. 672 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Гнатюк, В. (2022). Загальна теорія міграції крізь призму міждисциплінарних досліджень. Політичні дослідження / Political Studies, (2 (4).), 63–84. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269224

Номер

Розділ

Політична соціологія