Роль релігійного комплексу України у процесах соціальних змін: динаміка суспільних уявлень

Автор(и)

  • Войналович Віктор Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6203-3348

Ключові слова:

релігія, релігійний комплекс, процеси соціальних змін, динаміка суспільних уявлень, роль релігії та релігійних організацій

Анотація

У статті аналізується динаміка суспільних уявлень щодо ролі релігії та релігійних інституцій України у процесах соціальних змін упродовж 2014–2021 рр. Емпіричною базою дослідження є результати постійного соціологічного моніторингу стану і тенденцій релігійності українського суспільства, рівня суспільної довіри до церкви як соціального інституту, а також громадської думки стосовно ролі релігії й церкви в суспільному житті, який здійснює Центр Разумкова з 2000 р. Актуальність проблеми аргументується природною динамічністю та мінливістю релігійного середовища, його постійними та очевидними інституційними й ідентифікаційними змінами, з одного боку, та традиційними впливами релігійного комплексу на перебіг суспільно-політичних трансформацій в сучасній Україні, з другого.

Акцентується увага на важливості діагностики суспільних рефлексій щодо ролі релігії та релігійних організацій у процесах соціальних змін як необхідної умови наукового аналізу наявних практик суспільно-релігійних взаємодій та їх подальшого прогнозування.

Наголошується, що релігія та релігійні організації досить рідко виступають самостійним агентом соціальних змін і є лише одним із кількох діючих, адже соціальна поведінка індивідів зумовлюється не лише релігійними мотивами. Чинниками, що мали визначальний вплив на формування суспільних уявлень, стали результати трансформаційних змін у вітчизняному релігійному комплексі, які відбувалися, насамперед, під впливом Революції Гідності (2013–

2014 рр.), тимчасової окупації АР Крим, тривалого збройного конфлікту на Сході країни, розпочатої Росією широкомасштабної війни проти України (з лютого 2022 р.) і, безумовно, процесів, пов’язаних з наданням автокефалії українському православ’ю та виборчими кампаніями Президента України й Верховної Ради України (2019 р.).

Доведено, що згадані вище процеси зумовлюють очевидну змінюваність та амбівалентність уявлень громадян щодо ролі релігії й церкви в суспільному житті.

Традиційно високий рівень декларованої релігійності громадян України поєднується з низьким ступенем їхньої реальної релігійної активності. Порівняно високий і стабільний рівень довіри до церкви дисонує з неухильним зниженням визнання за нею ролі морального авторитету. Залишаючись загалом толерантними до сповідування різних релігій, українські громадяни декларують доволі відмінні оцінки щодо власного ставлення до найбільш поширених в Україні релігій та релігійних організацій. Попри певне зростання показника позитивної оцінки ролі релігійних інституцій більш ніж третина опитаних наголошують на відсутності їх помітної ролі. Значні застереження декларує суспільна думка і щодо адекватності реагування найбільших церков на актуальні виклики та проблеми суспільства.

Аргументовано, що визначення ролі релігії та релігійних інституцій у процесах соціальних змін в Україні не має однозначного виміру і за певних обставин релігія може виступати і як чинник національного і соціального примирення та консолідації, і як каталізатор суспільних потрясінь.

Посилання

Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 272 с.

Процюк Р. Релігійна ідентичність нації як чинник становлення громадянського суспільства. Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2004. Вип. 6. С. 122–130.

Daniel Bell. The Return of the Sacred? The Argument on the Future of Religion. The British Journal of Sociology. Vol. 28. No. 4. December 1977. P. 419–449.

Jose Casanova. Public Religions in the Modern World. Chicago : University of Chicago Press, 1994.

Philip Genkins. The Next Christianity. Atlantic Monthly. 2002. October. P. 54.

Єленський Віктор. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХI століття : монографія. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2013. 504 с.

Войналович Віктор. Етноконфесійні детермінанти суспільної консолідації. Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. : О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. С. 149–225.

Черенков Михайло. Християнська єдність як виклик. URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/mcherenkov_column/67074/ (дата звернення: 23.05.2017).

Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України: інтерв’ю з Людмилою Филипович, завідувачкою відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/65628/ (дата звернення: 05.10.2022).

Чорноморець Юрій. Мовчання церков: чому українське християнство опинилося в кризі. URL: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/61342/ (дата звернення: 09.10.2015).

Черенков Михайло. Після Томосу вчімося жити разом. URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/mcherenkov_column/77131/ (дата звернення: 01.10.2019).

Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХI століття : монографія. Київ : Знання України, 2005. 552 с.

Паращевін М. А. Інтегративна роль релігії : історико-соціологічний нарис. Київ : Інститут соціології НАН України, 2004. 152 с.

Войналович В. А. Динаміка конфесійних процесів у сучасній Україні: інституційні та ідентифікаційні аспекти. Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / ред. кол. : О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. С. 169–228.

Релігійна безпека / небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / за ред. проф. Анатолія Колодного. Київ : УАР, 2019. 316 с.

Борінштейн Є. Роль релігійного фактору у трансформаціях сучасного українського суспільства. Перспективи. 2017. № 1 (71). С. 9–16.

Лавринович О. Релігійні організації як чинник формування громадянського суспільства в Україні. Українське релігієзнавство. 2015. № 73. С. 224–229.

Мякінченко І. О. Участь церков і релігійних організацій у законотворчому процесі в період незалежності України. Гілея : науковий вісник. 2018. Вип. 131. С. 105–108.

Недавня О. Релігійно-церковний чинник в патріотичному вихованні. Українське релігієзнавство. 2016. № 78. С. 81–96.

Онищук С., Петрівський П. Соціокультурне значення церкви для сучасних демократичних трансформацій в Україні. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (52). С. 27–33.

Пивоварова Н. Релігія і релігійність в системі цінностей і життєвих пріоритетів українців. Українське релігієзнавство. 2015. № 74–75. С. 155–162.

Саган О. Релігійний чинник в українському державотворенні та формуванні громадянського суспільства. Функціональність релігії: український контекст : монографія за ред. проф. А. Колодного, Л. Филипович. Київ : УАР, 2017. С. 233–234.

Паращевін М. Вплив належності до основних православних церков на суспільно-політичні та ціннісні орієнтації вірян. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. С. 252–265.

Паращевін Максим. Динаміка підтримки соціальних змін в Україні та конфесійна належність: чи є зв’язок? Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2022. № 2. С. 113–137.

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2021 рр. : Інформаційні матеріали. Київ, 2021. 172 с. URL: https//razumkov.org.ua/uploads/article/2021_religa.pdf (дата звернення: 05.10.2022).

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2020 рр. (інформаційні матеріали). Київ, 2020. 110 с. URL: https//razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religa.pdf (дата звернення: 05.10.2022).

Соболєва Н. Чинники тривог та страхів населення. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 8 (22). Київ : Інститут соціології НАН України, 2021. С. 376–390.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Віктор , В. (2022). Роль релігійного комплексу України у процесах соціальних змін: динаміка суспільних уявлень. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (2 (4).), 85–102. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269225

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія