Ядерне роззброєння як каталізатор українсько-американських відносин

Автор(и)

Ключові слова:

українсько-американські відносини, ядерне роззброєння, порядок денний, політичний діалог, програма Нанна-Лугара, Будапештський меморандум, ДНЯЗ

Анотація

У статті аналізується процес розбудови відносин між Україною та США у перші роки української незалежності, тенденції їх розвитку, порядок денний і суперечності. Визначено, що розвиток двосторонніх відносин у першій половині 1990-х рр. відзначався спорадичністю політичного діалогу країн, різноспрямованістю інтересів і асиметричністю відносин, а їх порядок денний обмежувався трьома основними сферами – політичним діалогом, ядерним роззброєнням і наданням економічної допомоги. Як адміністрація Дж. Буша-старшого, так і адміністрація Б. Клінтона у перші роки правління дотримувалися москвоцентричної політики на пострадянському просторі, що залишало небагато місця для української дипломатії. Необхідність розвитку контактів з офіційним Києвом у цей період для Вашингтону диктувалася виключно зацікавленістю у вирішенні ядерного питання.

У свою чергу, для молодої Української держави як за часів Л. Кравчука, так і після приходу до влади другого президента Л. Кучми американський напрям став одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів.

Детально висвітлюється складний процес розв’язання проблеми ядерного роззброєння України, яка стала центральною темою українсько-американських відносин у 1991–1994 рр. При цьому відзначається, що підходи адміністрацій республіканців і демократів до розв’язання цієї проблеми були різними. Позиція адміністрації Дж. Буша-старшого у цьому питанні зводилася до жорсткого тиску та ультимативної риторики, щоб домогтися відмови Києва від ядерної зброї, що, у підсумку, зумовили її провал, відсутність прогресу у переговорах.

Адміністрація демократа Б. Клінтона, яка прийшла до влади у США у 1993 р., переосмислила політику на українському напрямі, запропонувавши більш гнучкі підходи до діалогу з Києвом – розширила двосторонній порядок денний, виявила готовність збільшити економічну допомогу та обговорювати надання гарантій безпеки. Офіційний Київ на переговорах з ядерного роззброєння попри дискусії в українському політикумі обрав стратегію торгу, прагнучи вибити для себе від США якомога більше економічних і політичних дивідендів. Результатом взаємодії гнучких підходів США до вирішення ядерного питання та української стратегії торгу стало підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 р.

Посилання

Городня Н. Політика США щодо України за президенства Дж. У. Буша (1989–1993). Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. 2016. Вип. 3. С. 24–29.

Постанова Верховної Ради України „Основні напрями зовнішньої політики України” від 2 липня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text

Чихичин Ю. С. Подходы администраций Дж. Буша-старшего и Б. Клинтона к проблеме ядерного разоружения Украины в период 1992–1996 годов. Известия Саратовского университета. Серия : История. Международные отношения. 2020. Т. 20. Вып. 2. С. 221–226.

Александрия О. Проблема ядерного наследства СССР: к 20-летию подписания Лиссабонского протокола. Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2012. № 4. С. 144–161.

Погорєлова І. С. Американо-українські відносини у контексті ядерного роззброєння і гарантій безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2017. Вип. 24 (2). С. 25–31.

Горук А. Україна у зовнішній політиці сполучених Штатів Америки (поч. 1990-х – поч. 2000-х рр.). Eastern Review. 2012. Т. 1. С. 53–72. URI: http://hdl.handle.net/11089/18521.

Костенко Ю. Історія ядерного роззброєння України. Київ : Ярославів Вал, 2015. 464 с.

Потєхін О. Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ. Агора. 2016. Вип. 16. С. 16–19.

Christopher A. Stevens. Identity Politics and Nuclear Disarmament. The Case of Ukraine. The Nonproliferation Review. 2008. Vol. 15. No. 1. P. 43–70.

Asmus R., Kugler R., Larrabee F. Building a New NATO. Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. No. 4. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/southeastern-europe/1993-09-01/building-new-nato

Худолій А. О. Українсько-американські відносини на початку 90-х років XX ст. Гілея : науковий вісник. 2009. Вип. 21. С. 397–404.

Лакішик Д. Особливості американсько-українських відносин у 1991–2004 рр. Американська історія та політика. 2018. Вип. 5. С. 50–58.

Угода між Україною і США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25 жовтня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_007#Text

Прийдун С. Будапештський меморандум в контексті ядерного роззброєння України. Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. 2016. Вип. 17. С. 106–114.

Yost D. S. The Budapest Memorandum and Russia’s Intervention in Ukraine. International Affairs. 2015. Vol. 91. No. 3. P. 505–538.

Dubovyk V. U.S. – Ukraine Relations. The Long Road to Strategic Partnership. PONARS Policy Memo. 2006. No. 424. URL: http://www.ponarseurasia.org/ru/memo/us-ukraine-relations-long-road-strategic-partnership

Срібна М. Розбудова українсько-американських відносин на початку 1990-х pp. (на основі фондової колекції Національного музею історії України). Емінак. 2017. № 3 (3). С. 100–105.

Budjeryn M. The Power of the NPT: International Norms and Ukraine's Nuclear Disarmament. Nonproliferation Review. 2015. Vol. 22. No. 2. P. 203–237.

Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_015#Text

Pifer Steven. The Eagle and the Trident: U.S. – Ukraine Relations in Turbulent Times. Washington, Brookings Institution Press, 2017. 366 p.

Shymanska A. Rethinking the Budapest Memorandum from the Perspective of Ukrainian-Russian Relations in the Post-Soviet Period. Central European Journal of International and Security Studies. 2020. Vol. 14, No. 4. P. 29–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Віктор , П. (2022). Ядерне роззброєння як каталізатор українсько-американських відносин. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (2 (4).), 119–139. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269230

Номер

Розділ

Проблеми світового політичного розвитку