Динаміка поселенської та соціально-професійної структури України: взаємодія національно-громадянського й етнічного

Автор(и)

  • Анастасія Дегтеренко Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6445-0284

Ключові слова:

поселенська структура, соціально-професійна структура, міграція, SWOT-аналіз, можливості, загрози, етнополітичні процеси, національна меншина, етнополітичний конфлікт

Анотація

Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало фактично загрозою існуванню Української держави та життєдіяльності всього демократичного світу, а також мало вплив на поселенську та соціально-професійну структуру всього українського суспільства. Війна призвела до міграції населення України, яка відбувається на тлі знищених виробництв України та виснажених людських ресурсів.

Аналіз поселенської та соціально-професійної структури допомагає з’ясувати не тільки слабкі та сильні сторони соціальних змін у суспільстві, а також дозволяє проаналізувати наявний потенціал у вигляді можливостей та загроз за системою SWOT-аналізу. Особливе місце займають методи емпіричних досліджень, методи математико-статистичного аналізу та аналізу Всеукраїнського перепису населення України 2001 року.

Для виявлення етноконфліктного потенціалу було проведено порівняння декількох умовних поліетнічних територій України: Півдня України (найбільш поліетнічний регіон України), Закарпаття, де сконцентровано 97% угорської національної меншини, та Приазов’я Донецької та Запорізької областей, де проживає 95% грецької національної меншини (за даними перепису 2001 р.).

Стаття відповідає на запитання, як використати сильні сторони соціальної взаємодії національно-громадянського і етнічного в соціально-професійній сфері України, які було проаналізовано та згруповано автором на основі статистичних та соціологічних даних, для того, щоб скористатися внутрішніми та зовнішніми можливостями та для мінімізації впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.

Висновки містять рекомендації для органів державної влади у сфері внутрішньої та зовнішньої політики.

Посилання

Ukraine refuge situation. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (дата звернення: 14.10.2022).

Russian Invasion to Shrink Ukraine Economy by 45 Percent this Year. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-ukraine-economy-by-45-percent-this-year (дата звернення: 22.10.2022).

Балакірєва О. М., Дмитрук Д. М. Оцінка соціально-політичної ситуації наприкінці 2016 року. Український соціум. 2016. № 4 (59). С. 118. URL: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/US-4-2016/101-133.pdf (дата звернення: 14.10.2022).

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 30 років незалежності. Випуск 8 (22). 620 с. URL: http://www.i-soc.com.ua (дата звернення: 14.10.2022).

Соціально-політичні настрої українців: Жовтень 2021. Український інститут майбутнього. URL: https://uifuture.org/publications/soczialno-politychni-nastroyi-ukrayincziv-zhovten-2021/?fbclid=IwAR0aB2MnBj0-mLChWMcIqjKOzpush0f68_OZL-ZlaNGLqPCFHu4alcex48Y#more-9367 (дата звернення: 14.10.2022).

Дегтеренко А. М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я. Маріуполь : ТОВ „Друкарня „Новий світ”, 2008. 208 с.

Эккель Б. М. Определение индекса мозаичности национального состава республик, краев и областей СССР. Советская этнография. 1976. № 2. С. 16–39.

Опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні, червень 2022. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/opros_iri_obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_v_ukraine_iyun_2022.html (дата звернення: 14.10.2022).

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою „Рейтинг” 12–13 березня 2022 року. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/chetvertyy_obschenacionalnyy_opros_ ukraincev_v_usloviyah_voyny_12-13_marta_2022_goda.html (дата звернення: 14.10.2022).

„Сімнадцяте загальнонаціональне опитування: Ідентичність. Патріотизм. Цінності”, проведеного 17–18 серпня 2022 року. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_ zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_17-18_serpnya_2022.html (дата звернення: 14.10.2022).

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою „Рейтинг” 1–2 жовтня 2022 року. Динаміка зовнішньо-політичних настроїв населення. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinam_ka_zovn_shno-pol_tichnih_nastro_v_naselennya_1-2_ zhovtnya_2022.html (дата звернення: 14.10.2022).

Показники національно-громадянської української ідентичності. Київський міжнародний інститут соціології. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= reports&id=1131&page=1 (дата звернення: 14.10.2022).

Костриця В. І., Бурлай Т. В. Дисбаланси і дивергенція у сфері зайнятості: підходи ЄС та України до їх подолання. Український соціум. 2020. № 1 (72). С. 83–109. URL: https://doi.org/10.15407/socium2020.01.083 (дата звернення: 14.10.2022).

Лібанова Е. М., Фтомова О. С. Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 3 (37). С. 11–29. doi: https://doi.org/10.15407/dse2019.03.011 (дата звернення: 14.10.2022).

Работать ради лучшего будущого – Глобальная комиссия по вопросам будущего сферы труда. Женева : Международное бюро труда, 2019. 88 с. URL: https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_ 662472.pdf (дата звернення: 14.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Дегтеренко, А. (2022). Динаміка поселенської та соціально-професійної структури України: взаємодія національно-громадянського й етнічного. Політичні дослідження / Political Studies, (2 (4).), 180–197. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269233

Номер

Розділ

Етнополітологія та етнодержавознавство