Категорія „політична участь” у західному політологічному дискурсі: еволюція та сучасний стан

Автор(и)

  • Бучинська Анна Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1850-3605

Ключові слова:

політична участь, електоральна участь, голосування, онлайн участь, форми політичної участі

Анотація

У статті розглянуто підходи до трактування концепції політичної участі. В основу дослідження взято наукові доробки теоретиків західної політичної думки, які зробили вагомий внесок у вивчення цього суспільно-політичного явища. Доведено, що соціально-економічні зміни, стрімка демократизація, розвиток інформаційно-комунікативних технологій та безліч інших факторів впливають на суспільство, змінюючи його ставлення до політики в цілому та ролі громадянина в процесі прийняття політичних рішень. Відповідно до цього виникає потреба наукового вивчення категорії політичної участі; чинників, які впливають на залучення громадян; форм та типів участі; причин політичної апатії та недовіри. Незважаючи на те, що наразі не існує уніфікованого визначення категорії політичної участі, адже все частіше виникають нові типи активності громадян, які спонукають науковців розглядати їх як різновиди вищезазначеного явища, в статті проаналізовано генезис предмета вивчення та новітні форми політичної участі в межах західної політичної теорії. Разом з тим, виокремлено традиційні та сучасні форми політичної участі.

Зокрема, доведено, що поняття політичної участі виходить за рамки звичних підходів його трактування середини ХХ століття. Зазначено, що якщо ранні дослідження форми політичної участі насамперед стосувалися голосування, то зараз вони присвячені вивченню неелекторальних форм участі, які дають громадянам більше можливостей контролювати політиків. Відповідно до проведеного дослідження автор доходить висновку, що неінституалізовані форми політичної участі стають дедалі популярнішими, особливо серед молоді, а інформаційно-комунікативні технології надають можливостей їх конвертації в онлайн простір, нівелюючи грань між споживачем та творцем інформації, що призводить до витіснення традиційних форм політичної участі.

Посилання

Lazarsfeld P. F., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York : Columbia University Press, 1948. 178 p.

Verba S., Nie N. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1972. 418 p.

Barnes S., Kaase M., Allerbeck K., Farah B. Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills : Sage Publication, 1979. 607 p.

Melucci A. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. London : Hutchinson, 1989. 288 p.

Putnam R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1993. 446 p.

Micheletti M. Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism and Collective Action. New York : Palgrave Macmilan, 2003. 245 p.

Joost de Moor. Lifestyle politics and the concept of political participation. Acta Politica. 2017. Vol. 56. No. 2. P. 179–197.

Earl J., Kimport K. Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age. Cambridge : MIT Press, 2011. 272 p.

Bennet L., Serberger A. The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. P. 739–768.

Political Participation in a Changing World, Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Citizen Engagement. By Y. Theocharis, Jan W. van Deth, 2018. 144 p.

Van Deth J. W. Studying political participation: Towards a theory of everything? Joint Sessions of Workshops of the European Consortium for Political Research (Grenoble), 2001. Р. 1–19.

Milbrath L. W., Klein W. W. Personality Correlates of Political Participation. Acta Sociologica. 1962. Vol. 6. Iss. 1. P. 53–66.

Milbrath L. W. Political Participation: how and why do people get involved in politics? Chicago : Rand McNally & Company, 1965. 195 p.

Ruedin D. Testing Milbrath’s 1965 framework of political participation: institutions and social capital. Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, University of Oxford, 2007. 46 p.

Milbrath L. W., Goel M. L. Political Participation: how and why do people get involved in politics? – 2nd ad. Lanham, MD, New York and London : University Press of America, 1977. 452 p.

Verba S., Nie N. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1972. 418 p.

Kaase Max and Alan Marsh, „Political Action. A Theoretical Perspective”. In: Samuel Barnes, Max Kaase et al., Political Action : Mass Participation in Five Western Democracies. London : Sage, 1979. P. 27–56.

Nagel J. N. Participation. N.Y., 1976. 293 р.

Ротар Н. Ю. Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду : дис. … д. політ. н. : 23.00.02 / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2007. 517 с. [Rotar N. Yu. Uchast hromadian Ukrainy u tsyklichnykh politychnykh protsesakh transformatsiinoho periodu : dys. … d. polit. n. : 23.00.02 / Chernivets. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha. Chernivtsi, 2007. 517 s. (Participation of the citizens of Ukraine in the cyclical political processes of the transformational period)].

Verba S., Nie N., Jae-on Kim. Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparisons. Cambridge : University Press, 1978. 248 р.

Parry G. Political participation and democracy in Britain / G. Parry, G. Moyser, N. Day. Cambridge (England), New York and Port Chester : Cambridge University Press, 1992. 509 p.

Verba S., Schlozman K. L. and Brady H. Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, Mass./London, England : Harvard University Press, 1995. 664 p.

Norris P. Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 308 p.

European Science Foundation (ESF). URL: http://archives.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/social-sciences-soc/activities/completed-networks/citizenship-involvement-democracy-cid.html (дата звернення: 30.01.2022).

Citizenship and Involvement in European Democracies A Comparative Analysis Edited by Jan W. Van Deth, José Ramón Montero, Anders Westholm. 2007. Routledge. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203965757/citizenship-involvement-european-democracies-jan-van-deth-josé-ramón-montero-anders-westholm (дата звернення: 21.01.2022).

Dalton R. J. Citizenship norms and the expansion of political participation. Political Studies. Vol. 56. No 1. 2008. P. 76–98.

Howard M. M., Gibson J. L., & Stolle D. The U.S. citizenship, involvement, democracy survey. Washington, D.C. : Center for Democracy and Civil Society (CDACS), Georgetown University, 2005. URL: https://www.icpsr.umich.edu/web/civicleads/studies/4607 (дата звернення: 10.01.2022).

Oser J. Assessing How Participators Combine Acts in Their ‘Political Tool Kits’: A Person-Centered Measurement Approach for Analyzing Citizen Participation. Social Indicators Research. Vol. 133. No. 1. 2017. P. 135–258.

Zorell C. V., and Jan W. van Deth. Understandings of Democracy : New Norms and Participation in Changing Democracies, 2020. P. 1–17.

Theocharis Y. The Curious Case of Digitally Networked Participation: Conceptualizing and Measuring Digitally Enabled Political Participation. Annual Meeting of the American Political Science Association at : San Francisco, USA, 2015. P. 1–28.

Theocharis Y. Is Digitally Networked Participation a Form of Political Participation? In T. Poguntke et al., eds. Citizenship and Democracy in an Era of Crisis. New York : Routledge, 2015. P. 189–205.

O’Reilly T. What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Communications & Strategies. No. 65. First Quarter. 2007. P. 17–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Анна , Б. (2022). Категорія „політична участь” у західному політологічному дискурсі: еволюція та сучасний стан. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (2 (4).), 26–41. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269234

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки