Теоретичні засади та практичні завдання оптимізації політичної системи сучасного українського суспільства

Автор(и)

Ключові слова:

політична система, українське суспільство, політична культура, політичний простір, політична стратегія, форма правління, узурпація влади

Анотація

В статті розглянуті питання необхідності подальшого удосконалення функціонування політичної системи сучасного українського суспільства. Актуальність цього завдання визначається гостротою виявів протидії вищих органів влади. Сьогодні існує доволі складна і суперечлива система взаємовідносин інституту глави держави з вищими органами всіх гілок влади України. Найбільш гострі суперечності склалися в системі виконавчої влади, які виявляються, у першу чергу, у взаєминах Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України. Обґрунтовано об’єктивно існуючу потребу розробки нових теоретичних засад та визначення практичних завдань модернізації політичної системи сучасного українського суспільства. При цьому, пріоритетними визначені заходи щодо узгодження з найбільш результативними практиками організації основ визначеної форми правління. Акцентується на наявності закладених у нормативну базу певної кількості суперечностей, які суттєво ускладнюють організацію взаємодії вищих органів усіх гілок влади. Наголошується, що процес подальшого розвитку політичної системи українського суспільства потребує ґрунтовної перебудови нормативних засад організації та функціонування провідних політичних інститутів сучасного українського суспільства. Насамперед, удосконалення нормативного регулювання взаємодії гілок влади в Україні повинно бути спрямоване на подолання проявів владного дуалізму, закріпленого у визначених повноваженнях усіх вищих органів державної влади.

Обґрунтовані завдання щодо нормативного забезпечення основних напрямів оптимізації політичної системи українського суспільства шляхом більш повного втілення однієї з класичних форм правління.

Посилання

Савченко І. Г. Реформування політичної системи України: виклик сучасності. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”. 2010. № 885. С. 109–114.

Ніколаєва М. І. Політична система сучасної України: процеси інституціональних змін та стабілізації : автореф. дис. … к. політ. н. : 23.00.02. Одеса, 2003. 18 с.

Гапоненко В. А. Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної системи України : автореф. дис. … д. політ. н. : 23.00.01. Київ, 2020. 26 с.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія / за ред. А. І. Кудряченка. Київ : НІСД, 2007. 396 с.

Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / за ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2008. 320 с.

Грижбовська Т. С. Особливості становлення та розвитку політичних систем пострадянських країн. Політикус. 2018. Вип. 1. C. 36–40.

Левенець Ю. А. Політична система сучасної України: категоріальний аналіз. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. Вип. 17. С. 8–9.

Матвійчик А. Тенденції розвитку політичної системи сучасної України в контексті європейського досвіду. Наукові записки / Курасівські читання-2005. Сер. „Політологія і етнологія”. 2006. Вип. 30. Кн. 2. С. 329–341.

Михальченко М. Політична система в Україні: що ми модернізуємо? Віче. 2011. № 1. С. 27–30.

Москалець Н. В. Досвід і проблеми реформування політичної системи в Україні на сучасному етапі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 7. С. 3–8.

Сологуб І. Політична система України: чи потрібен „капітальний ремонт”? Вокс Україна. 2019. URL: https://voxukraine.org/politichna-sistema-ukrayini-chi-potriben-kapitalnij-remont/ (дата звернення: 14.01.2023).

Приходько С., Ільченко А., Макарець С. Політична система України у контексті багатокомпонентних класифікацій. Політикус. 2021. Вип. 5. C. 65–70.

Бабенко К. А. Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України. Шостий апеляційний адміністративний суд. URL: https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/b/434-fenomen-bitsefalizmu-vikonavchoji-vladi-v-protsesi-konstitutsijnogo-rozvitku-ukrajini.html/ (дата звернення: 19.01.2023).

Пильгун Н. В., Слуцька О. С. Теоретико-правовий аналіз політичної системи України. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Вип. 5 (40). С. 11–15.

Політична система України в умовах війни. Національний інститут стратегічних досліджень. Круглий стіл 07.11.2022. URL: https://niss.gov.ua/en/node/4720/ (дата звернення: 11.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Іванов, М. (2023). Теоретичні засади та практичні завдання оптимізації політичної системи сучасного українського суспільства. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 36–47. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280384

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси