Інструменти деліберативної демократії: можливості застосування у воєнний та повоєнний час в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

деліберація, деліберативна демократія, політична участь, публічні консультації, діалог, конфлікт, консенсус

Анотація

Концепція деліберативної (дорадчої) демократії є однією зі спроб удосконалити та „розширити” межі сучасної представницької демократії. Вона покликана привнести додаткові механізми вдумливого, аргументованого і ширшого обговорення суспільно важливих питань, а також використовувати консенсусний потенціал деліберації для залагодження конфліктів, розгляду чутливих питань.

Враховуючи значну увагу до цієї концепції з боку інституцій Європейського Союзу та міжнародних організацій, а також суспільний запит на обговорення важливих питань функціонування держави навіть в умовах повномасштабної російської агресії, у статті досліджуються можливості й особливості застосування інструментів деліберативної демократії під час війни та очікуваного повоєнного відновлення.

Автор аналізує результати досліджень досвіду інших країн, травмованих війнами чи насильницькими конфліктами, а також тенденції 2022 – початку 2023 років, які свідчать про формування в Україні ініціатив з обговорення засадничих питань розвитку держави, повоєнної відбудови, можливих змін суспільного договору. Це є основою для обґрунтування актуальності пошуку ефективних інструментів деліберації для підвищення результативності обговорень і залагодження можливих ресурсних й інших конфліктів.

У статті також аналізуються особливості попереднього досвіду впровадження в Україні низки інструментів громадської участі, зокрема, проблеми організації публічних консультацій, роботи громадських рад, опитувань у мобільному додатку „Дія”. За результатами відзначається потреба в удосконаленні цих інструментів та підвищенні їх деліберативного потенціалу. Крім того, проаналізовано позитивний досвід упровадження низки інших, відносно нових для України, деліберативних практик (зокрема, діалогу та публічних консультацій у діалоговому підході), який може стати основою для організації деліберативних обговорень під час війни та повоєнного відновлення.

Посилання

Dryzek J. S., Niemeyer S. 1 Deliberative Turns. Foundations and Frontiers of Deliberative Governance. Oxford, 2010. P. 3–18.

Elster J. (ed.). Deliberative Democracy. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 477 p.

Chambe S. Deliberative Democratic Theory. Annual Review of Political Science. 2003. Vol. 6. P. 307–326.

Public Consultation on a Draft Recommendation on Deliberative Democracy / Council of Europe. URL: https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/public-consultation-on-a-draft-recommendation-on-deliberative-democracy (дата звернення: 09.03.2023).

Eight ways to institutionalise deliberative democracy / OECD. URL: https://www.oecd.org/gov/open-government/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-democracy.htm. (дата звернення: 09.03.2023).

Deliberation. Getting Policy-Making Out from Behind Closed Doors / The Open Government Partnership Practice Group on Dialogue and Deliberation. URL: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/Deliberation_Get-ting-Policy-Making-Out_20190517.pdf. (дата звернення: 09.03.2023).

Blockmans S., Russack S. Deliberative Democracy in the EU: Countering Populism with Participation and Debate. Brussels, London : CEPS; Rowman & Littlefield International, 2020. 383 p.

EuroPolis: A Deliberative Polity-making Project. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/225314 (дата звернення: 09.03.2023).

Dryzek J. S. Foundations and Frontiers of Deliberative Governance. Oxford : Oxford University Press, 2012.

Mansbridge J., Bohman J., Chambers S. & others. A Systemic Approach to Deliberative Democracy. Deliberative Democracy at the Large Scale. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. P. 1–26.

Andersen V., Hansen K. How Deliberation Makes Better Citizens: The Danish Deliberative Poll on the euro. European Journal of Political Research. 2007. Vol. 46. P. 531–556.

Fishkin J., Luskin R., Jowell R. Deliberative Polling and Public Consultation. Parliamentary Affairs. 2000. Vol. 53. Issue 4. P. 657–666.

Burchardt T. Deliberative research as a tool to make value judgements. Qualitative Research. 2014. Vol. 14 (3). P. 353–370.

McCoy М., Scully P. Deliberative Dialogue to Expand Civic Engagement: What Kind of Talk Does Democracy need? National Civic Review. 2002. Vol. 91. No. 2. P. 117–134.

Lafont C. Democracy without Shortcuts: A Participatory Conception of Deliberative Democracy. Oxford : Oxford University Press, 2019. 288 p.

Warren M. Participatory Deliberative Democracy in Complex Mass Societies. Journal of Deliberative Democracy. 2020. No. 16 (2). Р. 81–88.

Токовенко О. С., Третяк О. А. Публічна сфера політики та деліберативна демократія: критерії демаркації. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2020. № 3 (1). С. 241–250.

Ротар Н. Трансформація маркерів теорії деліберативної демократії в сучасній політичній науці. Медіафорум. 2022. № 10. С. 25–42.

Шайгородський Ю. Ж. Політична культура як чинник розвитку демократичного політичного режиму в Україні. Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. С. 304–351.

Комплексне дослідження: як війна змінила мене та країну. Підсумки року / Соціологічна група „Рейтинг”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/kompleksne_dosl_dzhennya_yak_v_yna_zm_nila_mene_ta_kra_nu_p_dsumki_roku.html (дата звернення: 10.03.2023).

Політичні підсумки 2022 року: оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади, довіра до соціальних інститутів (грудень 2022 р.) / Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/politychni-pidsumky-2022-roku-otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-gruden-2022r (дата звернення: 10.03.2023).

Місцеве самоврядування та територіальна організація влади (у контексті широкомасштабного російського вторгнення) / Київський міжнародний інститут соціології. URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1164&page=1&fbclid=IwAR3_yeP3uP435fFpSsOC9VV4CJ7hhlh2-WxNlB_YXmrAglYkjchizpM2Zu4 (дата звернення: 10.03.2023).

Звіт за результатами дослідження потреб та запитів громад, пов’язаних із викликами, які з’явилися внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Київ, 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1099/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2022-new_08.08.pdf. (дата звернення: 10.03.2023).

Втратити доходи, пережити розлуку, почуватися гірше – і залишатися щасливими. Соціолог Володимир Паніотто – про те, як українців змінив рік війни. URL: https://forbes.ua/lifestyle/vtratiti-dokhodi-perezhiti-rozluku-pochuvatis-girshe-i-zalishitis-shchaslivimi-sotsiolog-volodimir-paniotto-pro-te-yak-ukraintsiv-zminiv-rik-viyni-15032023-12333 (дата звернення: 15.03.2023).

Лісничук О. Пошуки формули „нового суспільного договору” після Євромайдану. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 5–6. С. 231–243.

Кулаков А. Діалог про суспільну угоду як рецепт стійкості нації та відбудови після перемоги. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2023/03/1/253124/ (дата звернення: 10.03.2023).

Новий громадський договір для України. Або що робити з армією після Перемоги? URL: https://focus.ua/uk/ukraine/552092-noviy-gromadskiy-dogovir-dlya-ukrajini-abo-shcho-robiti-z-armiyeyu-pislya-peremogi (дата звернення: 10.03.2023).

Конституція України буде змінена після війни – Корнієнко. URL: https://sud.ua/uk/news/publication/256521-konstitutsiya-ukrainy-budet-izmenena-posle-voyny-kornienko (дата звернення: 10.03.2023).

Wang V., Suhrke A. and Tjønneland E. Governance Interventions in Post-war Situations: Lessons Learned. Bergen : Chr. Michelsen Institute, 2005. 22 p.

Doornbos M. Research-led policy deliberation in Eritrea and Somalia: searching to overcome institutional gaps. African pastoralism: conflict, institutions and governmenе. London : Pluto Press, 2001. P. 278–292.

Jeram S., Conversi D. Deliberation and Democracy at the End of Armed Conflict: Postconflict Opportunities in the Basque Country. Democratic Deliberation in Deeply Divided Societies. London : Palgrave Macmillan, 2014. P. 53–72.

Barnett M. Building a Republican Peace: Stabilizing States after War. Quarterly Journal: International Security. 2006. Vol. 30. No. 4. P. 87–112.

Maddison S. When Deliberation Remains Out of Reach: The Role of Agonistic Engagement in Divided Societies. Democratic Deliberation in Deeply Divided Societies. London : Palgrave Macmillan, 2014. P. 189–205.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-2010-%D0%BF (дата звернення: 11.03.2023).

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/950-2007-%D0%BF (дата звернення: 11.03.2023).

Про затвердження Порядку проведення опитування щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя, на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 90. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/90-2022-%D0%BF (дата звернення: 11.03.2023).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.03.2023).

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17 (дата звернення: 11.03.2023).

Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2059-19 (дата звернення: 11.03.2023).

Інформаційно-аналітичні матеріали про проведення консультацій з громадськістю. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu/informacijno-analitichni-materiali (дата звернення: 12.03.2023).

Яку небезпеку може нести хутряна ферма на Волині. URL: https://pershyj.com/p-yaku-nebezpeku-mozhe-nesti-hutryana-ferma-na-volini-video-34884 (дата звернення: 12.03.2023).

Андрійчук Т. С. Посилення механізмів деліберативної демократії для належного врядування в Україні. Політикус. 2022. Вип. 2. С. 7–13.

У „Дію” додали опитування. Соціологи кажуть, що вони не принесуть користі. Що не так з „цифровим народовладдям”. URL: https://forbes.ua/inside/zelenskiy-khoche-bezkoshtovno-rozdati-ukraintsyam-smartfoni-i-provoditi-opituvannya-cherez-diyu-chi-khoroshi-tse-idei-08022022-3573 (дата звернення: 12.03.2023).

Діалог у реформах: інструкція з експлуатації : алгоритм та посібник для публічних службовців / за ред. Д. Проценко. Київ : Ваіте, 2020. 70 с.

Діалог у місцевих громадах : рекомендації для органів місцевого самоврядування / Інститут миру та порозуміння; Ініціатива „За мирні зміни”. Київ, 2018. 22 с.

Звіт за результатами серії діалогових партнерських зустрічей „Приєднання громад до міст обласного значення та ОТГ” в Київській, Донецькій, Львівський, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. URL: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/459928 (дата звернення: 12.03.2023).

Зміни до Конституції у частині децентралізації через консенсус : Звіт за результатами інклюзивних позапарламентських публічних консультацій. Київ, 2021. 480 с.

Українські лідери обговорюють принципи нового суспільного договору. URL: https://lb.ua/blog/aspen_institute_kyiv/520404_ukrainski_lideri_ obgovoryuyut.html (дата звернення: 12.03.2023).

План відновлення України: обговорення відновлення охорони здоров’я, інформаційної та медіа політики, політики ідентичності, історичної пам’яті та мовної політики. URL: https://www.prostir.ua/event/plan-vidnovlennya-ukrajiny-obhovorennya-vidnovlennya-ohorony-zdorovya-informatsijnoji-ta-media-polityky-polityky-identychnosti-istorychnoji-pamyati-ta-movnoji-polityky/ (дата звернення: 12.03.2023).

Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 160. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/160-2023-%D1%80 (дата звернення: 13.03.2023).

Запрошення громад до участі в проєкті з впровадження нових методик вирішення конфліктів та посилення згуртованості. URL: https://ngonetwork.org.ua/zaproshennya-gromad-do-uchasti-v-proyekti-z-vprovadzhennya-novyh-metodyk-vyrishennya-konfliktiv-ta-posylennya-zgurtovanosti/ (дата звернення: 13.03.2023).

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи розпочинає новий проект для посилення місцевої демократії в Україні. URL: https://www.prostir.ua/?news=konhres-mistsevyh-ta-rehionalnyh-vlad-rady-evropy-rozpochynaje-novyj-proekt-dlya-posylennya-mistsevoji-demokratiji-v-ukrajini (дата звернення: 13.03.2023).

Дорога життя і стадіон Чемпіон. Як Irpin Reconstruction Summit планує відновлювати Ірпінь. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/336733-irpin-rekonstruktsiya (дата звернення: 13.03.2023).

Відродження Маріуполя. Чи не зарано говорити про відновлення міста – погляд мешканців та експертів. URL: https://life.nv.ua/ukr/socium/vidnovlennya-mariupolya-chi-ne-rano-cim-zaymatisya-dumka-zhiteliv-mista-ta-ekspertiv-50305993.html (дата звернення: 13.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Андрійчук, Т. (2023). Інструменти деліберативної демократії: можливості застосування у воєнний та повоєнний час в Україні. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 48–67. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280386

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси