Постправда як інструмент політичного наративу епохи постмодерну

Автор(и)

  • Зореслав Самчук Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7247-186X
  • Альона Гурківська Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Україна https://orcid.org/0009-0005-3165-217X

Ключові слова:

постправда, політичний наратив, епоха постмодерну, інструментальні ресурси, репрезентація, інформаційно-комунікативне поле

Анотація

У статті здійснено поліаспектний аналіз явища постправди: як історичного феномену, як інструментального засобу досягнення інформаційно-комунікативної мети, як способу позиціонування щодо знакових аспектів суспільно-політичної дійсності, як політичної технології з метою забезпечення конкурентних переваг тощо. Постправда осмислена у форматі специфічного інформаційно-комунікативного продукту епохи постмодерну, який виник у відповідь на такі специфічні мегатренди, як критеріальний релятивізм, девальвація смислів і значень, симулятивний імператив суспільно-політичної життєдіяльності. Пріоритетні дослідницькі зусилля зосереджено на змістовній демаркації постправди стосовно правди та брехні, оскільки саме це предметне поле визначає перспективи понятійного увиразнення постправди.

Істотне значення для інструментальної і функціональної ефективності постправди має наративний спосіб репрезентації: не полеміка й дискурс із їхньою вимогою переконливих смислових рельєфів та ієрархій, а наратив як певний порядок слів і оповідь, не обтяжений вимогами переконливої аргументації, створює максимально комфортні умови для експансії постправди в інформаційно-комунікативному середовищі.

Важливою особливістю є разюча відмінність між реальністю та її змалюванням засобами постправди. Аналіз викликів і загроз постправди, які потребують першочергового реагування фахового середовища і суспільної свідомості в цілому, засвідчує, що лавиноподібне застосування в інформаційному просторі інструментарію постправди призводить до підвищення рівня дезінформації, яка має на меті створення й поширення хибних уявлень про дійсність на догоду політичним інтересам і потребам. Саме інструментарій постправди є своєрідним експериментальним майданчиком для подвійних стандартів, тенденційності, упередженості, маніпуляцій і пропаганди.

Виродження правди в постправду об’єктивно й закономірно зумовлює симетричну деградацію та інволюцію політики в політиканство, яке ніколи не керується суспільними інтересами, а завжди – лише власними, де-факто паразитуючи на отриманих можливостях і повноваженнях.

 

Посилання

Fuller S., Kivisto P. Post-Truth: Knowledge As A Power Game. Anthem Press, 2019. 220 р.

Levitin D. J. Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era. Dutton, 2017. 294 р.

Rabin-Havt A., Matters Media for America. Lies, Incorporated: The World of Post-Truth Politics. Anchor, 2016. 256 р.

Stenmark M., Fuller S., Zackariasson U. Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges. Springer International Publishing; Palgrave Macmillan, 2018. 200 р.

Macdonald H. Truth: How the Many Sides to Every Story Shape Our Reality. Bantam Press, 2018. 352 р.

Maslow A. H. A Theory of Human Motivation. General Press, 2022. 80 р.

Visvizi A., Lytras M. D. Politics and Technology in the Post-Truth Era. Emerald Publishing Limited, 2019. 477 р.

Pollock III P. H., Edwards B. C. The Essentials of Political Analysis. CQ Press, 2019. 368 р.

Kalpokas I. A Political Theory of Post-Truth. Springer International Publishing; Palgrave Pivot, 2019. 141 р.

Sim S. Post-Truth, Scepticism & Power. Palgrave Macmillan, 2019. 176 р.

Stiglitz J. E. People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. New York : Norton, 2019. 371 р.

Bernays E. L. Crystallizing Public Opinion. G&D Media, 2019. 234 р.

Самчук З. Перехрестя науково-освітніх альтернатив: монополія на прийняття рішень чи культивування компетентності? Філософія освіти. 2022. Т. 28. № 2. С. 171–196.

Samchuk Z. Perekhrestia naukovo-osvitnikh alternatyv: monopoliia na pryiniattia rishen chy kultyvuvannia kompetentnosti? Filosofiia osvity. 2022. T. 28. No. 2. S. 171–196. URL: https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-10 (Crossroads of scientific and educational alternatives: monopoly on decision-making or cultivation of competence?)

Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Cornell University Press, 1982. 305 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Самчук, З., & Гурківська, А. (2023). Постправда як інструмент політичного наративу епохи постмодерну. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 163–177. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280399

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія